Raamleerplan Theaterregisseur voor de Amateurkunst 2023

Kaderopleidingen cultuur/amateurkunst
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Met kaderopleidingen cultuur en amateurkunst kunnen mensen zich in een non-formele setting laten scholen in het culturele domein of specifieke kunstdisciplines. Het betreft hier géén opleidingen of onderwijs binnen een wettelijk kader: het zijn geen erkende kunstvakopleidingen. Kaderopleidingen die een kwaliteitsborging hanteren verstevigen daarmee hun positie en krijgen bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot financiële middelen. Het ‘Raamleerplan kaderopleiding Theaterregisseur voor de Amateurkunst’ kan daarbij helpen.


Het Raamleerplan Theaterregisseur voor de Amateurkunst bevat kaders voor de inhoudelijke inrichting van de opleiding. Deze kaders maken het mogelijk de opleiding beter af te stemmen op enerzijds de deelnemers, en anderzijds op ontwikkelingen op het gebied van theaterregie en participatie.

Organisatoren van de kaderopleiding kunnen met dit raamleerplan nieuwe opleidings- en lesplannen
ontwikkelen. Wij willen hiermee tevens bijdragen aan de kwaliteit van de theaterregie-opleiding en het speelplezier van de beoefenaren vergroten.

Kaderopleiding Theaterregisseur voor de Amateurkunst

Dit document is bedoeld voor mensen die de kaderopleiding Theaterregisseur voor de Amateurkunst ontwikkelen, doceren en/of organiseren. Het bevat waardevolle informatie voor de docenten, coördinatoren of organisatoren die bij deze opleiding betrokken zijn.

De kaders waarbinnen een opleiding inhoudelijk en organisatorisch ingericht kan worden staan beschreven in een raamleerplan. Dit is een plan waarin de aspecten en voorwaarden worden beschreven die nodig zijn om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

Daarnaast helpt zo’n plan ervoor te zorgen dat de opleiding aan het doel en de behoefte van de doelgroep beantwoordt. Een raamleerplan is bovendien een model op basis waarvan een opleidingswerkplan en een cursusof lessenplan kan worden aangeboden.

Onderwerpen in raamleerplan Theaterregie

  • Competenties (een overzicht van competenties)
  • Inhoud van de kaderopleiding (indeling en aanbevelingen)
  • Organisatorische uitwerking (van docententeam tot publiciteit)
  • De rol van LKCA

LKCA stimuleert het gebruik van de inhoudelijke en organisatorische richtlijnen van
een raamleerplan als basis voor de opleiding. Tevens moedigt LKCA de opleiding aan zich aan te sluiten bij een landelijke intervisiegroep. Dit herziene raamleerplan kwam tot stand met medewerking van:

Foto header: Huis van Puck, Nina Klinkhamer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuurparticipatie,voortgezet onderwijs
janvandeneijnden@lkca.nl
030 711 51 58
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel