Koepelorganisaties in de amateurkunst

De belangrijkste uitdagingen
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze notitie vat een deel van de uitkomsten samen van een onderzoek dat gedaan is onder koepels, netwerken, platforms of bonden die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars.

De kern wordt gevormd door 6 uitdagingen: zichtbaarheid, financin, omgaan met vergrijzing, werven van actieve leden, zoeken naar nieuwe doelgroepen en als laatste bestaansrecht.

Per uitdaging worden voorbeelden gegeven uit de praktijk en soms ook al wat handvatten of oplossingsrichtingen. De notitie is bedoeld als opstap om samen met koepels, andere organisaties, netwerken en LKCA te werken aan de versterking van verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst.

Waar hebben we het over?

6,4 miljoen Nederlanders doen aan kunst. Van zingen tot vilten, van rolstoeldansen tot improvisatietheater. Allerlei organisaties en individuen zetten zich in om deze amateurkunstenaars te ondersteunen, elk op hun eigen manier vanuit een eigen rol en historie. Zo kent Nederland ook koepelorganisaties: organisaties, vaak met leden, die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars in een specifieke kunstdiscipline, soms met de focus op een bepaalde groep beoefenaars of op een bepaalde regio. De variëteit is groot: zij verschillen in omvang, organisatiestructuur, doelstellingen en activiteiten en vormen daarmee deels ook een afspiegeling hoe amateurkunstenaars met hun hobby bezig willen zijn. Sommige koepels hebben al een lange geschiedenis van meer dan 100 jaar, andere zijn van meer recente datum. Hoe gaan deze koepels te werk? Hoe ondersteunen zij hun achterban? En welke uitdagingen en kansen zien zij zelf?

Onderzoek 2017

Het LKCA heeft in 2017 de landelijke koepels bevraagd naar wat er voor hen actueel is, naar onderwerpen die voor hen een uitdaging vormen en waarvoor ze opzoek zijn naar nieuwe oplossingsrichtingen en die misschien ook al gevonden hebben. Dat onderzoek is op twee manieren gedaan. De ene was via een vragenlijst naar alle koepelorganisaties die het LKCA in haar bestand heeft, in totaal ongeveer 100. Daarnaast werden 25 koepels actief telefonisch benaderd en hen in een interview verder bevraagd. Het gaf een gekleurd palet van uitdagingen, dilemma’s en voorbeelden.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 711 51 85
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel