Kick-off Samen cultuurmaken verbreden

datum:
31 januari 2020
locatie:
LKCA, Utrecht
partners:
Ministerie van OCW & Fonds voor Cultuurparticipatie

Bijeenkomst 31 januari 2020

Tijdens de aftrap van het programma Cultuurparticipatie en de presentatie over de aanloopregeling nemen we professionals uit het sociale en culturele domein mee in wat het programma inhoudt en voor ze kan betekenen.

Divers programma 

Op het programma staan: een inspirerende keynote, sprekende voorbeelden en natuurlijk de presentatie van de regeling. Daarna is er gelegenheid feedback te geven op de regeling, vragen te stellen en mogelijke partners te ontmoeten. 

Cultuurmaken verbreden? Dat doen we samen!

Met het programma Cultuurparticipatie willen we iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA werken samen aan dit vierjarig programma dat in 2021 van start gaat. In 2020 stelt het ministerie financiële middelen beschikbaar om de verbinding tussen de sectoren cultuur en sociaal domein te stimuleren, en te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van cultuurparticipatie.


Besloten bijeenkomst 

Het ministerie van OCW, FCP en LKCA organiseren deze bijeenkomst voor een select gezelschap. Alle genodigden hebben een uitnodiging ontvangen.