Interview met Nicolle van Lith

In deze serie interviews maak je kennis met de leden van de raad van toezicht van LKCA. Wie zijn de leden en wat drijft hen? Hoe blikken zij terug op de afgelopen periode en welke gedachten hebben zij over de toekomst?

Het spits wordt afgebeten door de voorzitter: Nicolle van Lith.

Wie is Nicolle van Lith

Ik ben opgeleid als danser. Dansen was eigenlijk alles wat me bezighield, al tijdens mijn schooltijd. Toen ik mijn havodiploma in ontvangst nam kreeg ik van de rector een nekbrace, omdat ik tijdens de lessen altijd schuin naar boven naar de klok keek om te kijken hoe lang het nog duurde voor ik naar de dansschool mocht. Tot 2009 toen ik voor het eerst moeder werd heb ik me volop kunnen ontplooien in de danswereld, als docent en als danser. Daarna moest ik min of meer noodgedwongen op zoek naar een andere invulling om met cultuur en dans bezig te zijn. Dat is gelukt in de vorm van adviseren van overheden en culturele instellingen.

Nicolle van Lith 2

En heb je verder nog hobby’s nu je van cultuur je werk hebt gemaakt?

Verder heb ik eigenlijk geen hobby’s. Het is wellicht ‘not done’, maar mijn werk is mijn hobby. Ik vind het daarom ook wel moeilijk om te zien dat talent tegenwoordig lijkt te gaan over online likes scoren. Het pure wat ik toen beleefde op de middelbare school lijkt daarmee plaats te hebben gemaakt voor iets oppervlakkigs.

Maar kun je dat nog terugdraaien?

Daar ligt de grote uitdaging van de docenten en kunstvakopleidingen. Je talent ontwikkelen is iets waarvoor je vroeger een lange weg moest afleggen maar iets wat je tegenwoordig snel kunt bereiken. Een goede docent kan je uitdagen om je talenten opnieuw te ontdekken en ontwikkelen. YouTube is leuk, maar het mist de diepgang die je alleen kunt ervaren als je een fysieke docent hebt die die artistieke bagage heeft en zijn of haar talent doorgeeft.

Wat is ‘talent’ dan volgens jou?

Als het je lukt om iets uit te drukken waar andere mensen zich mee kunnen identificeren. Dat kan vanuit verschillende culturele disciplines en de uitvoering ervan, maar mensen met talent doceren kan evengoed een talent zijn.

Ok. Even iets minder filosofisch. Hoe ben je in de Raad van Toezicht van LKCA terechtgekomen?

Ik zag in 2016 de vacature en dacht dat ik een mooie aanvulling zou zijn op de raad die er toen zat, omdat ik echt uit het werkveld kom. Ik denk dat er nu ook een hele mooie mix zit van personen.

Wat doet een voorzitter nog extra?

Ik heb wel wat meer contact met de directeur-bestuurder en de OR. En je bent misschien wat zichtbaarder in de organisatie. Ik ben er trouwens heel trots op dat ik voorzitter ben van LKCA, en dat er niet is gekozen voor de geijkte persoon die je vaak ziet als voorzitter. Daarmee kies je als LKCA wel echt voor een andere koers. Daar mogen we trots op zijn, want het is echt niet vanzelfsprekend dat organisaties zo’n diverse Raad van Toezicht hebben en dat de voorzitter iemand is die nooit oplette op de middelbare school en dansacademie heeft gedaan.

Als je terugkijkt op de afgelopen periode, hoe kijk je dan naar LKCA?

Ik zie dat LKCA enorme stappen heeft gemaakt. Bijvoorbeeld op werknemersgebied, met de zelfsturende teams en het meer klantgericht werken. Het wordt ook positief gewaardeerd door de partners. Daarnaast zijn er grote stappen gezet op het gebied van communicatie. De nieuwe website is daar een goed voorbeeld van. Dat is geen gemakkelijke klus, want LKCA heeft een hele brede en diverse doelgroep. Ook is het mooi dat Inclusie & Diversiteit bij LKCA is ondergebracht. Ik denk dat dat onderwerp bij ons op de juiste plek is.

En heeft de raad van toezicht zelf ook ontwikkeling doorgemaakt?

We zijn inmiddels, na een aantal vacatures, weer compleet. Daarnaast hebben we een nieuwe manier van werken waarbij we nog opener communiceren, beter luisteren en vragen. Dat klink heel logisch en eenvoudig, maar dat is het niet. Het is namelijk heel makkelijk om hele algemene vragen te stellen, maar we proberen juist vragen te stellen waarmee we LKCA verder helpen.

We staan aan het begin van een nieuwe beleidsperiode (2021-2024). Als je vooruitblikt, welke stip kun je dan zetten op de horizon?

De absolute stip op de horizon is dat we vanuit het ministerie en de Raad voor Cultuur op 4 juni een absolute ‘ja’ krijgen op ons beleidsplan, geen ‘ja, mits’. Want het beleidsplan wat er nu ligt klopt gewoon voor honderd procent.

Waar word je persoonlijk dan bijvoorbeeld enthousiast van in dat beleidsplan?

Ik ben heel benieuwd naar hoe wij het vraagstuk Diversiteit & Inclusie gaan oppakken. Hoe maken we cultuur toegankelijk voor een nog bredere doelgroep? Dat is iets wat ik met zeer veel belangstelling ga volgen. En daarnaast hoop ik dat onze minister een werkbezoek gaat doen bij LKCA om met eigen ogen te zien wie nou al die mensen zijn die kennis en ondersteuning bieden aan een ongelofelijk groot deel van de sector in Nederland.

Nicolle van Lith werkt bij Cultuurslagers, adviesbureau voor culturele vraagstukken, Erlenmeyer en Cultuur in Bedrijf Limburg