Over Cultuurkrant NL

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied met de Cultuurkrant NL. De krant biedt actualiteiten, achtergronden en praktische adviezen voor cultuur op school en in de vrije tijd, cultuur in zorg en welzijn, of voor cultuurbeleid. Zoals kunstdocenten, icc’ers, artistiek begeleiders, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers. Met inspirerende interviews, columns, opiniestukken, de nieuwste trends en de laatste onderzoeksresultaten.


De Cultuurkrant NL is een uitgave van LKCA en verschijnt vier keer per jaar. De krant heeft 9000 abonnees.

Een abonnement is gratis. Je kunt een individueel abonnement nemen, of een bulkabonnement: dan ontvang je meerdere exemplaren voor je medewerkers, collega’s of (mede)studenten.

Hoofdredactie

Marianne Selie
MarianneSelie@lkca.nl

De Cultuurkrant NL is redactioneel onafhankelijk: de opinies in de krant geven niet noodzakelijkerwijs de mening of het beleid van LKCA weer. Artikelen mogen alleen na toestemming van de redactie en de auteur worden overgenomen.

Suggesties kunnen worden gemaild naar cultuurkrantnl@lkca.nl. De redactie beslist over plaatsing.

Redactieadviesraad

Evert Bisschop Boele
Astrid Poot
Astrid Rass
Sonja Rinkel
Otmar Watson

Adres gewijzigd?

Geef dat door via een mailtje aan cultuurkrantnl@lkca.nl.