'Cultureel vermogen': nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en –participatie in Nederland

We hebben nieuwe woorden nodig voor een hedendaagse integrale visie op cultuureducatie en -participatie, dat stellen de directies van Centra voor de Kunsten in vier grote steden in een gezamenlijk visiestuk. Ze benadrukken het belang van 'cultureel vermogen' als basisvoorwaarde voor samenleven. In 'cultureel vermogen' komen de termen educatie en participatie samen; niet als gescheiden werelden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Met dit stuk presenteren de centra een nieuw denkkader waarmee ze beleidsmakers en professionals uit cultuur en onderwijs uitnodigen het gesprek aan te gaan.

Vragen die aan bod komen:

  • Wat is het belang van cultuureducatie en –participatie voor de moderne samenleving?
  • Hoe kunnen we daarover goed met elkaar spreken?
  • Wat bedoelen we met de 'waarde' van cultuureducatie?
  • Wat zijn de 'culturele competenties' die jonge mensen nodig hebben?
  • Wat is een goede basis voor beleid?

Korte inhoud

We willen hiermee het gesprek over de inrichting van cultuureducatie in ons land verder helpen. Een nieuw, samenhangend denkkader voor cultuureducatie, waarin de begrippen consistent worden gepresenteerd, is nodig.
De auteurs brengen de begrippen cultuur, kunst, educatie en participatie samen in de term cultureel vermogen. Vervolgens beschrijven zij de vier noodzakelijke bouwstenen van cultureel vermogen. En tot slot doen zij een voorstel over de waarde van cultuureducatie in de moderne samenleving.

Vervolg

Het stuk is een waardevolle bron voor het gesprek tussen beleidsmakers, instellingen en stakeholders. Maar het biedt ook stof tot nadenken voor kunst- en onderwijsprofessionals.

De komende maanden gaat het LKCA, samen met Cultuurconnectie en andere partners werken aan een publieksversie die vervolgens kan worden gebruikt in de verschillende campagnes over de inrichting van cultuureducatie en –participatie in ons land.

Download

Cultureel Vermogen, Nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en -participatie in Nederland