Monitoren en evalueren met deelnemers

Onderstaande tips zijn afkomstig uit intervisiebijeenkomsten van de landelijke kennisdelingsdagen programma Cultuurparticipatie 2021-2024. In deze intervisiesessies delen professionals uit cultuur, zorg en welzijn hun vraagstukken én inzichten over een maatschappelijk thema met elkaar.

Uit sessie 14 april 2022:

“Hoe haal je eerlijke feedback op bij deelnemers met een grote diversiteit in achtergrond (taal, cultuur)?”

Tips:

  • Laat het door een onafhankelijk persoon doen, daarmee verminder je het sociaal wenselijke gedrag.
  • Ga in gesprek met een sleutelfiguur met een zelfde culturele achtergrond. Laat deze sleutelfiguur de verbindende factor zijn. (Deze persoon weet wellicht ook of iets wel/niet gepast is binnen een bepaalde cultuur).
  • Maak gebruik van een digitaal portfolio met 360 graden feedback. Je omzeilt hiermee deels het taalprobleem.
  • Maak het beeldend. Laat deelnemers een blanco storyboard invullen. Deelnemers kunnen zo praktisch hun tevredenheid verbeelden.
  • Hiernaast zou je een professionele tekenaar kunnen vragen een impressie te schetsen van de dag.
  • Maak het leuk. We zijn zo gewend aan alle bureaucratische manieren van evalueren dat we soms vergeten dat het evalueren ook leuk kan zijn.
  • Werk met steekproefsgewijze diepte-interviews van 2 á 3 uur. Werk hier met mensen die de taal spreken.