'Wow, vet cool!'

het effect van tien beeldende kunst beschouwinglessen aan een groep 5 van een basisschool

auteur(s)
J. Huitema; S. Dijkstra; B. Boog
plaats van uitgave
[S.l.]
uitgever(s)
[s.n.]
jaar van uitgave
2012
annotatie
Met lit.opg., samenv. en bijl. : Masterscriptie Hanzehogeschool Groningen/Leeuwarden, Master Kunsteducatie.
pagina's
100 p.
illustratie
fig., tab.

Hoe reageren kinderen uit groep 5 op kunst tijdens hun eerste beeldende beschouwingslessen? Wat nemen ze dan waar? Hoe interpreteren en waarderen ze kunst? En wat zijn hun esthetische voorkeuren? Docent Jan Huitema was hier benieuwd naar en ging op zoek. De resultaten van dit onderzoek verwerkte hij in zijn masterscriptie ‘Wow, vet cool!’.

Effecten lessen beeldende kunstbeschouwing

Binnen het onderzoek is gekeken hoe de waarneming, interpretatie en waardering van kinderen uit groep 5 is veranderd na tien lessen beeldende kunstbeschouwing. Zowel cognitief als affectief hebben de leerlingen in de onderzoeksperiode een verandering doorgemaakt. Uit het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:

  • De kinderen zijn bewuster gaan waarnemen en interpreteren;
  • De kinderen maken in de waardering voor kunst heldere persoonlijke keuzes en kunnen deze beargumenteren;
  • De kinderen hebben een waardering laten zien voor het aspect stijl en interpretatie;.
  • Meningen werden gevormd, bijgesteld en gedeeld met de anderen;
  • Ook het creatief en actief verwerken kreeg door de kunst beschouwing een extra impuls;
  • De betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen was zeer groot;
  • Beeldende kunst geeft gemakkelijk een toegang en een opening voor een gesprek en discussie;
  • Kunst beschouwen leent zich gemakkelijk tot combinaties met andere vakken. In interdisciplinariteit krijgen thema’s meer verdieping en inhoud.

Doorlopende leerlijn

Huitema pleit voor het structureel invoeren van beeldende kunst beschouwingslessen in een doorlopende leerlijn. Hij beargumenteert dit als volgt: “Kunst heeft een relatie met de cultuur uit het verleden en het heden, met de samenleving waarin het is gemaakt. Willen we cultuureducatie optimaal geven, dan kunnen we de kinderen kunst niet onthouden. De kinderen gaven blijk van interesse, een vermogen om waar te nemen en te interpreteren en een eigen waardering te vormen. Door dit vroeg te ontwikkelen zal het een verrijking zijn voor de ontwikkeling van het kind.”

Download 

Wow, vet cool (compleet) [PDF]
Samenvatting masterscriptie 'Wow, vet cool! [PDF]
Onderzoekbijlagen [PDF]

Trefwoorden

- reflectieve kunsteducatie - kunsteducatie - basisonderwijs - basisonderwijs middenbouw - kinderen - waarneming - onderzoek - scripties - onderzoek (vorm) - Scriptieprijs2013