The struggle is real

Identiteitsvorming en de infrastructuur van de 'Urban scene' in verhouding tot de mainstream culturele sector in Den Haag

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
S.Z. Ruijg; B. Barendregt (begeleider)
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Universiteit Leiden, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Sociology of Policy in Practice.
pagina's
63 p.

Hoe verhoudt de infrastructuur en de zelfidentificatie van de participanten van de Urban scene in Den Haag zich tot het wijdere culturele veld? Dit onderzocht Soraya Ruijg voor haar masteropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (Universiteit Leiden) in samenwerking met CultuurSchakel. Ruijg onderzocht de behoeften van de Urban scene-participanten. Wat is Urban voor de Urban scene participanten en hoe identificeren ze zich? Van welke infrastructuur hebben ze gebruik gemaakt en hoe bewegen ze zich momenteel in Den Haag? Voelen ze zich geaccepteerd door de wijdere Haagse culturele sector? En is dit iets wat de Urban scene-participanten ├╝berhaupt willen of nodig hebben?

Conclusies

De onderzoeker stelt dat onbegrip over de Urban scene in Den Haag samengaat met processen van Othering ("wij", de mainstream culturele sector versus "zij" de urban scene) en stigmatisering. Ondanks dat het Haagse culturele veld openstaat voor kennis en de verdere acceptatie van de Urban scene tot de mainstream culturele sector wil stimuleren, blijkt de nodige kennis over de scene zelf te ontbreken waardoor het niet duidelijk is hoe er het beste omgegaan kan worden met verschillen.

Meer kennis en begrip omtrent de belevingswereld van de Urban scene in Den Haag kan leiden tot beleid welke aansluit op de praktijk. Op deze manier kan de Urban scene vanuit de private- en publieke culturele organisaties op de gewenste manier (vanuit het oogpunt van de doelgroep) worden gefaciliteerd, dit kan leiden tot meer animo voor de aangeboden faciliteiten, betere samenwerking tussen beide werelden, wat vervolgens weer kan leiden tot toegang, mogelijkheden en acceptatie voor iedereen die deze kunstvorm beoefent.

Aanbevelingen

Meer kennis vanuit de praktijk door diversiteit binnen het personeel van organisaties en verbinding in de wijk. Ook meer waardering voor de kunsten vanuit de Urban scene, gelijk aan de mainstream culturele sector, zal bijdragen aan acceptatie van beide kanten.

Lees de scriptie

Trefwoorden

- urban culture - urban arts - hiphop - Den Haag - infrastructuur kunsteducatie - culturele identiteit - culturele diversiteit - muziek - jongeren - publieksbereik - personeelsbeleid - scripties - onderzoek - onderzoek (vorm) - culturele instellingen - cultuureducatie-instellingen - organisaties - infrastructuur