Inspiratiegids voor lokaal beleid = Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
S. Trienekens; B. Swartjes (medewerker); I. Docter (medewerker); A. de Boer (eindredacteur)
auteur(s) (instelling)
Onderzoeksbureau Urban Paradoxes; LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
LKCA
jaar van uitgave
2016
annotatie
In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Movisie, Fonds voor Cultuurparticipatie en CAL-XL.
pagina's
57 p.
illustratie
illustraties

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur.

Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

Thema's

De praktijkvoorbeelden zijn ingedeeld in 7 actuele thema's.

  1. Nieuwe lokale democratie
  2. Zelfregie, samenredzaamheid
  3. Eenzaamheid
  4. Participeren
  5. Sociale integratie
  6. Krimp
  7. Identiteit van gemeenten

Download de inspiratiegids

Trefwoorden

gemeentelijk beleid - gemeenten - kunst - cultuur - praktijkvoorbeelden - kunst en maatschappij - eenzaamheid - ouderen - zorg - sociale cohesie - sociale inclusie - culturele identiteit - community arts - actieve cultuurparticipatie - arbeidsmarkt - sociaal domein - krimpgebieden - jongeren - kinderen - vluchtelingen