Hiphop Based Education voor (Burgerschaps)onderwijs

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
S. Mamahit; E. Denessen (begeleider)
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, Master Onderwijskunde.
pagina's
69 p.

Welke mogelijkheden zien leraren in het voortgezet onderwijs voor Hiphop Based Education in het (burgerschaps)onderwijs? Simon Mamahit (Master Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen) onderzocht dit door acht VO-leraren verspreid over Nederland te interviewen.

Wat is HHBE?

Hiphop Based Education (HHBE) is ontwikkeld in de VS en is een term voor het gebruik van de vijf elementen uit de hiphopcultuur voor het vormgeven van onderwijs. Deze elementen zijn: Rap, Turntabelism, Breakdance, Graffiti en Beatbox.

HHBE kent twee invullingen: simpel en volledig. De simpele invulling maakt gebruik van de vijf elementen en de volledige invulling combineert deze vijf elementen met de ideologische onderbouwingen van HHBE:
  • hiphop-identiteitspedagogiek
  • cultuurrelevante pedagogiek
  • kritische pedagogiek 

Welke mogelijkheden biedt HHBE?

De leraren zien voornamelijk mogelijkheden in de simpele invulling van HHBE, waarin elementen van hiphop, voornamelijk rapmuziek, kortdurend worden ingezet als werkvorm. Zij zien aansluiting bij taalonderwijs, sociale vakken en onderwijsvernieuwingen, zoals leerlinggestuurd onderwijs en vakoverstijgend werken. Echter hoe deze leraren dat zelf gaan toepassen is nog onbekend. Hiervoor is er vraag naar voorbeelden, initiatiefnemers en direct toepasbaar materiaal. 

De volledige vorm van HHBE is intuïtief aansprekend maar moeilijk in te passen in het huidige systeem van onderwijs. Beperkingen liggen in de onbekendheid met hiphop, de veranderingsbereidheid van het onderwijs en de doelmatigheid.

Methodiek

De onderzoeker nam semi-gestructureerde interviews af met acht leraren uit het voortgezet onderwijs, afkomstig van scholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Deze leraren geven de vakken maatschappijleer, CKV, Nederlands, Duits, geschiedenis en filosofie.
Respondenten zijn afkomstig uit het eigen netwerk van de onderzoeker en zijn voormalige stageplaats, het LKCA.

Aanbeveling toekomstig onderzoek

  • onderzoek naar hoe professionals denken over de mogelijkheden van HHBE in het (burgerschaps)onderwijs.
  • onderzoek naar de beleidskant van het onderwijs. Hoe ervaren zij deze kwestie?
  • onderzoek naar participanten die niet bekend zijn met of niet werkzaam zijn in HHBE.

Lees de scriptie

Trefwoorden

hiphop - urban arts - burgerschap - voortgezet onderwijs - docenten - cultuuronderwijs - cultuureducatie - scripties - onderzoek - onderzoek (vorm) - jongeren - pedagogiek - methodiek - muziek - rap [muziek] - vernieuwing - vakoverstijgende educatie