DANSMAAKTOOL

materiaal
website
auteur(s) (instelling)
Conny Janssen Danst
jaar van uitgave
2019

Het Rotterdams dansgezelschap Conny Janssen Danst ontwikkelde de DANSMAAKTOOL, waarbij leerlingen op een interactieve manier de maker van hun eigen dansvoorstelling zijn. Alle elementen die bij het maken van een voorstelling van belang zijn, zoals het creatieve proces, de muziek, het toneelbeeld en de dans, komen voorbij. Ook is er ruimte om zelf te bewegen. Leerlingen worden daarmee uitgedaagd om hun creatieve mogelijkheden te onderzoeken.

Het lesmateriaal is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en is te gebruiken voor verschillende niveaus en leeftijden. Het is bedoeld als voorbereiding voorafgaand aan de voorstelling die de leerlingen gaan bezoeken, maar kan ook als algemeen lesmateriaal gebruikt worden om een dansgezelschap en de organisatie van een voorstelling te leren kennen. Deze lesbrief een docent handvatten om een les in te richten.

Vaardigheden en competenties

De leerling leert ...
  • op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar een dansvoorstelling en te luisteren naar muziek.
  • schriftelijk (en mondeling) te reflecteren op het werk van anderen.
  • zich openstellen voor het ervaren van de cultuuruiting.
  • discussiëren over de betekenis en de culturele context van een cultuuruiting.
  • onderscheid te maken van de boodschap van de maker en de eigen reactie.
  • samenwerken met anderen.
  • zich te oriënteren binnen mediaomgevingen.
  • informatie vinden en verwerken in een digitale leeromgeving.

Deze link werkt alleen op je telefoon>>DANSMAAKTOOL
Lees de lesbrief
Meer informatie

Trefwoorden

- jongeren - dans - dansvoorstellingen - danseducatie - online onderwijs