Bildung op het MBO: een filosofisch, pedagogisch en didactisch vraagstuk

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
F. Vlastuin; P. Baay
plaats van uitgave
Den Bosch
uitgever(s)
ECBO
jaar van uitgave
2019
pagina's
18 p.

Waarom is Bildung een interessant thema in deze tijd? Wat kun je je erbij voorstellen? En welke vormen zijn passend voor het (middelbaar) beroepsonderwijs? Dergelijke vragen staan centraal in deze publicatie, waarvoor literatuur, docenten en studenten zijn geraadpleegd. Het laat zien dat Bildung-geïnspireerd onderwijs mogelijk is in het mbo, maar een eigen uitwerking behoeft.

Bildung: wat houdt het in?

Gedurende het onderzoek werd de definitie van Bildung als volgt geformuleerd: het proces waarbij individuen zichzelf leren plaatsen in de wereld, door zich te ontplooien, maar tevens zichzelf leren begrenzen door te verplaatsen in anderen en waarbij aandacht is voor collectieve verantwoordelijkheden.

Lees online

Trefwoorden

- mbo - Bildung - filosofie - pedagogiek - didactiek