Subsidies zorg en welzijn

Geldzaken
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deze subsidies kun je gebruiken om zorg en welzijn te bevorderen in de cultuursector.
Samen cultuurmaken (meerjarenregeling 2021-2024)
Deze subsidieregeling is, net als de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden, bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven mogelijk wil maken en bestaande activiteiten wil helpen zich te verdiepen, te verbreden en/of te professionaliseren. Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid. Deze regeling opent op verschillende momenten in het jaar.
link: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel