Donaties

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Donaties zijn giften van particulieren of organisaties, structureel of incidenteel. Donaties kunnen bestaan uit geld of bijdragen in natura. Voor veel verenigingen zijn donateurs direct te vinden in de familie- en vriendenkring, de wijk of gemeente. Het verschil met sponsors is dat degene die geld geeft er niets voor terug hoeft te krijgen.

Er zijn ook andere manieren om als individu geld te geven aan een culturele instelling op project, zoals via legaten, donateurlidmaatschappen of via een cultuurmecenaat.

Type gevers

 • Donateurs – individuen die een kleine of grote financiële gift geven aan een (culturele) instelling. Eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks). Ook bedrijven kunnen een donatie zonder zakelijk belang doen aan culturele instellingen en daar belastingvoordeel uithalen. 
 • Mecenassen – dit zijn in feite donateurs. Deze term wordt gebruikt voor donateurs die geven aan de wetenschap of de kunst die grote, substantiële bedragen geven.
 • Vriendenverenigingen – een groep donateurs die allemaal periodiek culturele giften geven (bijvoorbeeld jaarlijks). Zij geven elk relatief kleine tot gemiddelde bijdrage (bijvoorbeeld 25 euro). Zij horen daardoor bij de vriendenvereniging en krijgen bepaalde privileges. Het gezamenlijke karakter van de vriendenvereniging is belangrijk. Het gezamenlijke karakter wordt vaak in stand gehouden door open repetities, voorpremières of lezingen speciaal voor de vereniging.

Type giften

 • Schenking – belastingtechnisch een term voor een ‘cadeau’. 
 • Gift – een schenking aan een goed doel of instelling. Aan giften aan een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn belastingvoordelen gekoppeld.
 • Legaat – een schenking die gedaan wordt na het overlijden, via het testament.

Wervingsplan

Om donateurs te werven is het belangrijk dat je een goed plan maakt, zodat iedereen hetzelfde verhaal aan de donateurs vertelt. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn:

 • De reden dat je donateurs zoekt.
 • Welke donateurs je in gedachten hebt.
 • Een financiële analyse waarbij duidelijk wordt hoeveel donaties je nodig hebt, wat je precies gaat doen met het geld en hoeveel je in totaal nodig hebt
 • De periode waarin je gaat werven
 • Hoe je donateurs gaat werver (persoonlijk contact, direct mail-acties, telefoonactie, collecte, etcetera)
 • Wat donateurs eventueel terugkrijgen (uitnodiging voor een optreden of korting bij een voorstelling)
 • Hoe je donateurs gaat bedanken

Aanvullende tips

 • Maak een voorlichtingspakket met onder meer informatie of de vereniging, stichting of het project(team) en informatie over je plannen op de korte en de lange termijn. Wervers kunnen dit pakken uitdelen. 
 • Organiseer een voorlichtingsavond voor alle wervers waarin je je verhaal en plan toelicht. 

Meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Gepubliceerd:
Deel dit artikel