Disclaimer

Deze en alle andere websites onder beheer van het LKCA zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het LKCA is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het LKCA heeft als kennisinstituut de kerntaak om informatie en kennis te verzamelen en te delen. Informatie op deze website mag worden gebruikt onder voorwaarde van bronvermelding (LKCA) en met de volgende beperkingen:

  • voor delen waar expliciet een copyright wordt aangegeven gelden de standaardbeperkingen krachtens de auteurswet;
  • hyperlinks naar de website www.lkca.nl zijn van harte toegestaan mits duidelijk wordt aangegeven dat naar deze website wordt verwezen;
  • gehele of gedeeltelijke kopieën van www.lkca.nl gebruiken binnen eigen toepassingen (website, cd-rom, intranet, print enzovoorts) is niet toegestaan, mede omdat de actualiteit van de LKCA-informatie dan niet meer gewaarborgd kan worden. De betreffende informatie mag wel via hyperlinks naar de LKCA-site worden ontsloten.

De nieuwsberichten en evenementen in de actualiteitsrubrieken worden door ons geselecteerd op basis van relevantie voor onze doelgroepen. De selectie wil niet zeggen dat het LKCA het eens is met een standpunt of beslissing die in de berichtgeving is vermeld.

Op deze site worden auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen van eigen publicaties en ontwerpen van het LKCA gebruikt. Daarnaast rechtenvrije afbeeldingen, overgenomen uit openbare beeldbanken. Indien u meent dat er desondanks inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, kun u contact opnemen met het LKCA via info@lkca.nl.