Veelgestelde vragen over Onderzoek

Het onderzoekersnetwerk cultuur in onderwijs, vrije tijd en beleid bundelt de krachten in het onderzoeksveld. LKCA faciliteert het onderzoekersnetwerk.

  • Om lopend en afgerond onderzoek op het gebied van cultuureducatie en -participatie goed in beeld te hebben.
  • Om invloed uit te oefenen op beslissingen over onderzoeksbeleid en -gelden, over de grenzen van de eigen organisaties.
  • Om samenwerkingskansen te zien en te creëren.
  • Om LKCA-activiteiten zoals de onderzoeksconferentie, het tijdschrift Cultuur+Educatie en ENO samen met het veld te ontplooien.

Meld je aan voor dit netwerk

Deze vragen verdienen wat LKCA betreft prioriteit om te onderzoeken door het veld:

  • Welke betekenis heeft cultuurparticipatie voor mensen?
  • Hoe zou cultuureducatie er in de toekomst uit moeten zien?
  • Hoe kan leren betekenisvol vormgegeven worden?
  • Hoe kan en wil de docent leren?

Lees de volledige onderzoeksagenda