Werken aan cultureel vermogen begint hier

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daardoor verandert ook het perspectief op cultuureducatie en -participatie.

Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan.

Werken aan cultureel vermogen

Cultureel vermogen ontwikkelt zich in mensen en tussen mensen in een voortdurend proces. Er zijn vier ingrediënten nodig om dat proces gaande te houden: (1) cultureel bewustzijn; (2) ervaren van verschillen; (3) uitingsvormen ontwikkelen; (4) deelnemen aan het culturele leven.

Vier proeftuinen

In vier proeftuinen gaan acht organisaties gedurende anderhalf jaar met Cultureel Vermogen aan de slag. Er zijn heel veel mensen en partijen bij betrokken: culturele organisaties, kunstenaars, wijkteams, opbouwwerkers, onderwijs, ondernemers en overheden.

In de proeftuinen wordt gewerkt aan

  • nieuwe werkvormen waarin educatie en participatie, kunst en cultuur in elkaars verlengde komen;
  • nieuwe vormen van participeren en activeren, voor alle mensen met welke culturele achtergrond dan ook;
  • nieuwe samenwerkingsmodellen en programma’s tussen onderwijs, welzijn, zorg en cultuur;
  • nieuwe impulsen voor beleid en regionale samenwerking;
  • nieuwe vormen van financieren, co-creëren en verantwoorden

De proeftuinen worden ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en begeleid door LKCA en de Universiteit Maastricht. In de zomer van 2021 sluit het project af met een conferentie. Gaandeweg worden de opbrengsten via deze website gedeeld.

Meer weten? Download een van de handreikingen of de FAQs

Of neem contact op via info@cultureelvermogen.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.1 / 5. totaal 7

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (2)
Bart Lemmen 24-03-2021

Graag wil ik meer weten over het thema nieuwe vormen van financieren en co-creatie. Ons Muziekloterij project past hierin naadloos en zorgt voor duurzaam inkomen, maar vraagt wel een lange adem. Graag contact.
M.v.g., Bart Lemmen

reageer
Madieke Hupperets 09-09-2020

Hoi,
Onlangs heb ik mij, samen met Minke van der Eijk, verdiept in het cultureel vermogen van mbo-studenten in een onderzoek voor de master kunsteducatie. Ik ben op de hoogte dat de wens om proeftuinen te starten er nog steeds is, maar zijn deze inmiddels gestart? Wat is hier de status van en zou Foam (het museum waar ik coördinator onderwijs en publiek ben) hier een rol in kunnen spelen?
Met vriendelijke groet,

reageer
Jan van den Eijnden 25-09-2020

Beste Madieke, graag ga ik in op je vraag waarvoor een belafspraak mij de beste optie lijkt. Als je mij wat tijdsmogelijkheden daarvoor doorgeeft op e-mailadres janvandeneijnden@lkca.nl komen we vast snel tot een moment.
met vriendelijke groeten,
Jan van den Eijnden (co)projectleider.

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel