Werken aan cultureel vermogen begint hier

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daardoor verandert ook het perspectief op cultuureducatie en -participatie.

Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te ontmoeten.

Werken aan cultureel vermogen

Cultureel vermogen ontwikkelt zich in mensen en tussen mensen in een voortdurend proces. De basiseenheid van dat proces is culturele ontmoeting. Het reflectiekader Cultureel Vermogen benoemt vier ingrediënten die we bij een culturele ontmoeting in het spel kunnen brengen:

 1. culturele zelf;
 2. culturele ander;
 3. culturele vorm;
 4. culturele omgeving.

Vier proeftuinen

In vier proeftuinen gingen zes organisaties gedurende anderhalf jaar met Cultureel Vermogen aan de slag. Er waren veel mensen en partijen bij betrokken: culturele organisaties, kunstenaars, wijkteams, opbouwwerkers, onderwijs, ondernemers en overheden.

De organisaties werkten aan:

 • een reflectiekader waarmee we culturele ontmoeting professioneel kunnen bespreken en arrangeren;
 • tools om aan de slag te gaan met activiteiten, organisaties en beleid, waarmee educatie en participatie, kunst en cultuur in elkaars verlengde komen;
 • ervaringskennis over de do’s en don’ts die voor een vruchtbare toepassing van belang zijn.

De proeftuinen werden ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en begeleid door LKCA.

Deelnemers aan de proeftuinen:

Regio Amsterdam

 • Muziekschool Amsterdam
 • Mocca, Expertisecentrum Cultuuronderwijs

Regio Noord

 • Kunst en Cultuur Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe

Regio Oost

 • Cultuur Oost, Arnhem

Regio Zuid

 • Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond
 • Kaleidoscoop Cultuureducatie, Maastricht
 • Universiteit Maastricht

Meer weten?

Of neem contact op via info@cultureelvermogen.nl.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.1 / 5. totaal 8

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (2)
Bart Lemmen 24-03-2021

Graag wil ik meer weten over het thema nieuwe vormen van financieren en co-creatie. Ons Muziekloterij project past hierin naadloos en zorgt voor duurzaam inkomen, maar vraagt wel een lange adem. Graag contact.
M.v.g., Bart Lemmen

reageer
Madieke Hupperets 09-09-2020

Hoi,
Onlangs heb ik mij, samen met Minke van der Eijk, verdiept in het cultureel vermogen van mbo-studenten in een onderzoek voor de master kunsteducatie. Ik ben op de hoogte dat de wens om proeftuinen te starten er nog steeds is, maar zijn deze inmiddels gestart? Wat is hier de status van en zou Foam (het museum waar ik coördinator onderwijs en publiek ben) hier een rol in kunnen spelen?
Met vriendelijke groet,

reageer
Jan van den Eijnden 25-09-2020

Beste Madieke, graag ga ik in op je vraag waarvoor een belafspraak mij de beste optie lijkt. Als je mij wat tijdsmogelijkheden daarvoor doorgeeft op e-mailadres janvandeneijnden@lkca.nl komen we vast snel tot een moment.
met vriendelijke groeten,
Jan van den Eijnden (co)projectleider.

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel