Rosita Drigpal nieuw lid raad van toezicht

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Op 5 juni is Rosita Drigpal als lid van de raad van toezicht gestart, zij neemt ook deel aan de financiële commissie. Met haar ruime ervaring als bestuurslid en toezichthouder bij diverse culturele en maatschappelijke organisaties is ze een waardevolle toevoeging aan de rvt.

Rosita is directeur van adviesbureau AC-Y2. Daarnaast heeft ze veel ervaring als toezichthouder en bestuurder van verschillende organisaties, waaronder Cuvo/DLE, cultuurhuis Amare en Venzo&Swazoom Welzijn. Als lid van de SER Topvrouwen maakt ze zich sterk voor diversiteit op de werkvloer.

Op volle kracht

Nicolle van Lith voorzitter raad van toezicht: ‘We zijn erg blij met de komst van Rosita. Met haar financiële en juridische kennis (Rosita heeft een achtergrond in commerciële bedrijfseconomie en Nederlands recht) én betrokkenheid bij kunst en cultuur zal ze vanuit de raad van toezicht een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de missie van LKCA. Met Rosita is de raad van toezicht weer op volle kracht. De komende tijd richt de raad van toezicht zich op de verdere ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe beleidsplan van LKCA voor de periode 2025-2028.’

Rosita: ‘Een belangrijke motivatie voor mijn toetreding tot de rvt vormt de inzet van LKCA ten aanzien van diversiteit en inclusie en het streven naar meer gelijke kansen in cultuurbeoefening. Met LKCA kan ik bijdragen aan de integratie van cultuur in het onderwijs en in de vrije tijd met programma’s zoals Cultuureducatie met Kwaliteit en het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Ik ben gemotiveerd om drempels weg te nemen en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.’

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht van LKCA houdt kritisch en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de (door)ontwikkeling en de algehele gang van zaken van de organisatie vanuit strategisch, bestuurlijk en bedrijfsmatig perspectief. Daarnaast toetst de raad besluitvorming en adviseert de raad van toezicht, gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en vervult de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder. De raad van toezicht volgt en past de Code Cultural Governance toe voor goed bestuur. Lees hier meer over de Raad van Toezicht.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel