Minister Slob wil door met Curriculum.nu

Samenvatting Kamerbrief 10 juni 2020
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Minister Slob wil verder met Curriculum.nu, zo laat hij weten in zijn brief aan de Tweede Kamer die op 10 juni is verschenen. De plannen worden echter wel aangepast aan de huidige omstandigheden in tijden van corona.

Scholen waren en zijn de komende tijd vooral gefocust op het zo goed mogelijk verzorgen van het onderwijs. Daarom ziet de minister af van het instellen van grootschalige ontwikkelteams die de kerndoelen en eindtermen zouden formuleren. Die opdracht heeft het ministerie van OCW voor het komende jaar bij SLO neergelegd.

Docenten, schoolleiders en andere relevante organisaties worden ook bij dit proces betrokken. Het is de bedoeling dat de ontwikkelde conceptdoelen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden getoetst op de pilotscholen.

Geen bouwstenen voor het VO

In de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs wordt direct gestart met vakvernieuwingen. Er worden dus geen bouwstenen meer ontwikkeld. De minister wil de vernieuwingen eerst doorvoeren voor de vakken Nederlands, Wiskunde en de Moderne Vreemde Talen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Kunstvakken aan de beurt komen. SLO, de Commissie voor Toetsing en Examens en CITO maken, samen met het onderwijsveld, een planning voor alle andere vakken.

Vervolgtraject Curriculum.nu

Om het vervolgtraject in goede banen te leiden, wil de minister een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie instellen. Die commissie buigt zich onder andere over de huidige voorstellen.

Het idee is om aan het einde van het Curriculum.nu traject een brede, permanente commissie te hebben voor periodieke curriculumherzieningen. Op cruciale momenten geeft die commissie ook richtinggevende adviezen over inhoud en proces van de curriculumherziening.

Voor de periode tot voorjaar 2023 ligt er een planning waarin de verschillende stappen zijn beschreven, voordat een permanente adviescommissie wordt ingesteld.

Betrokkenheid van het onderwijs

Om de betrokkenheid van het onderwijs mogelijk te maken, neemt Slob een aantal maatregelen:

  • scholen die dat willen, kunnen de vernieuwde kerndoelen vanaf schooljaar 2021-2022 in de praktijk toetsen;
  • het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wordt gevraagd een onderzoeksprogramma op te zetten om de ondersteuningsbehoefte van het onderwijs bij de curriculumherziening goed in beeld te krijgen;
  • een representatieve groep van docenten en schoolleiders die nog niet eerder betrokken zijn in het proces wordt gevraagd naar specifieke zorg- of aandachtspunten ten aanzien van een vernieuwd curriculum.

Curriculum.nu in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer bespreekt de brief van minister Slob waarschijnlijk volgende week dinsdag of woensdag tijdens een Algemeen Overleg. Dan is ook gelegenheid om moties in te dienen naar aanleiding van het debat over Curriculum.nu van afgelopen maart. Naar verwachting stemt de Kamer hier een week later over.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Julie de la Fuente 12-06-2020

Kunstzinnige vakken mogen niet naar
de achtergrond verdwijnen.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel