Genomineerden Kunst van het ontwerpen

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Lees een korte beschrijving van alle genomineerden voor de Kunst van het ontwerpen.

Suus Akerboom: Voorbeelden van culturele diversiteit voor kunstonderwijs

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Fine Art and Design in Education

Suus ontwierp een educatief boek waarin cultureel diverse voorbeelden staan voor de praktijklessen van kunstdocenten in het voortgezet onderwijs. Hierin laat zij haar visie als kunstdocent naar voren komen: ze is van mening dat in een samenleving van meer dan 200 nationaliteiten te weinig cultureel diverse kunstvoorbeelden aangedragen worden. Hierdoor is voor veel leerlingen de verbinding met de kunstwereld lastig en wordt een eenzijdig beeld getoond van de kunstwereld.

Fiona van Estrik: Dans in Detentie

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – BA Docent Dans

Fiona deed onderzoek dat leidde tot het beroepsproduct ‘Dans in Detentie’. Het doel van de dansopdrachten is om een toename van interactie tussen gedetineerden te bewerkstelligen. De handleiding is bedoeld als bron voor (toekomstige) dansdocenten om inspiratie op te doen voor lessen aan deze doelgroep en om de drempel verlagen om überhaupt les te geven in deze (vaak) onbekende omgeving. De handleiding bestaat uit een stappenplan, een aantal voorbeelden van werkvormen en een voorbeeld van hoe een les opgebouwd en vormgegeven kan worden.

Jeanne Frints: Global Village

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Fine Art and Design in Education

Global Village is een educatief en activerend spel voor bovenbouw havo/vwo, dat zorgt voor culturele verbreding binnen het huidige kunstonderwijs. Tijdens het spel ervaren leerlingen hoe culturele globalisering werkt en ontdekken ze de verschillende oorzaken ervan. Door middel van vragenkaarten toont Global Village op interactieve wijze de wederzijdse beïnvloeding van ‘Westerse’ en ‘niet-Westerse’ cultuur. Daarnaast ontdekken de leerlingen spelenderwijs dat cultuur dynamisch en veranderlijk is. Het spel laat leerlingen oefenen met begrippen rondom vormgeving en voorstelling, het analyseren van kunstwerken en het formuleren van volledige antwoorden.

Carina van der Ham: Tally Sticks

ArtEZ Zwolle – Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Carina ontwierp een lessenreeks waarmee ze het abstracte begrip SCHULD voelbaar, tastbaar en betekenisvol kon maken met en voor mbo-studenten. De lessen zijn gepresenteerd aan medewerkers van het Nibud. De presentatie van workhopboekje, lesbrief en procesboekje liet hen zien hoe groot de kloof is tussen wat zij ontwikkelen en wat hun doelgroep kan. Het project Tally Sticks is gebaseerd op een performance, waarin Carina het onderzochte onderwerp laat ervaren en voelen, en waar beide rollen als docent en kunstenaar naar voren komen.

Lisanne Janssen & Josine Slemmer: Vreemde Vogels

Willem de Kooning Academie – Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (deeltijd zij-instroom)

De Vreemde Vogelgids (VVG) is enerzijds een ‘gehackte’ vogelgids om je alert te maken op je directe (stedelijke) omgeving en je eigen rol daarin. Anderzijds is de VVG een handboek om je als kunsteducator te begeleiden in het maken van een lesprogramma, gericht op natuureducatie en duurzaamheid. Indien gewenst kunnen ook andere sociale en maatschappelijke vraagstukken aan de orde komen. De VVG is zo ingericht, dat je er met vrijwel elke doelgroep mee aan de slag kunt, ons uitgangspunt is echter wel het primair onderwijs. Voor andere doelgroepen is het van groot belang zelf te differentiëren, en hier en daar de vraagstellingen iets aan te passen.

Kim Venus: STRESS bij HBO studenten in Zwolle

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle – Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Kim deed onderzoek naar de vraag: ‘Op welke manier kan ik bijdragen aan de bewustwording van ongewenste stressgevoelens en stress gerelateerde klachten bij studenten?’ Het onderzoek is uitgevoerd onder HBO studenten van ArtEZ Academy of Music, Christelijke Hogeschool Windesheim en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. In het onderzoek zijn het beeldende aspect en het educatieve aspect van haar studie samengevoegd. Door middel van foto-exposities, kunstprotheses die ongemak vergroten, workshops te geven en door het probleem te belichten in de media, zorgde ze voor de bewustwording van ongewenste stressgevoelens en mentale klachten.

Winnares Annabelle van de Laar: Time for losers

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Bachelor Docent theater

Een kunsteducatief ontwerp voor de onderbouw VO, geïnspireerd op de voorstelling Victory van Maas theater en dans. Een ode aan het falen. Het ontwerp betreft een imperfect spellen pakket: Blunder Bingo en Jenga om te janken. Een spel om falen bespreekbaar te maken met theater als taal. Om van een faal iets moois te maken, om van een faal te leren. Leerlingen filosoferen, denken, creëren, spelen, bewegen en schrijven. Samen, door middel van een spel. In onze cultuur is er weinig plek voor ‘falen’ of ‘mislukken’. We leren te stralen, te scoren, maar falen is moeilijk. Daar schamen we ons voor en soms liegen we het weg. Het spel zorgt op speelse manier voor samenwerking en opent met theater als taal het gesprek rondom een gevoelig thema.

Carolien Westermann: Imagine me and you

Willem de Kooning Academie – Docent beeldende kunst en vormgeving

Een educatief kunstproject voor de bovenbouw van het PO, dat twee scholen verbindt die qua visie sterk van elkaar verschillen. De zijn een Islamitische school en een Montessori school. Het is een lessenreeks van 8 lessen en een tentoonstelling (ontmoeting). De overkoepelende opdracht is het creëren van een portret in de vorm van een identity-box rondom het thema Thuis. Twee leerlingen van beide scholen worden met elkaar verbonden en weten alleen elkaars naam en school, ze worden projectpartners. Tijdens de lessen verdiepen de leerlingen zich in elkaar om zoveel mogelijk over elkaar te weten komen, om een goed beeld te kunnen creëren voor een portret. Dit doen de leerlingen door middel van een briefuitwisseling, fotografische thuisopdrachten en filosofische gesprekken. Uiteindelijk presenteren de leerlingen hun werk aan elkaar tijdens de tentoonstelling, een bijzonder ontmoetingsmoment.

Dominique & Sjoerd Haver: Gloria Extravaganza

Conservatorium van Amsterdam – Opleiding Docent Muziek

Meerstemmig zingen in het VO is een grote uitdaging. Er zijn vaak maar weinig leerlingen en het is een uitdaging om hen kennis te laten nemen van klassieke muziek. Dominique en Sjoerd ontwikkelden hiervoor het Gloria Extravaganza project. Ze werkten met bovenbouwklassen van verschillende scholen aan het Gloria van Vivaldi. Zij ondersteunden de muziekdocenten bij het instuderen van de partijen, verzorgden het materiaal en brachten regelmatig bezoeken aan de deelnemende scholen. Resultaten zijn een concert op het Conservatorium van Amsterdam, i.s.m. studenten van de Opleiding Docent Muziek en een concert in de Dominicuskerk. Het projectplan is bruikbaar als handvat bij soortgelijke projecten.

Contact

Wil je in contact komen met één van de ontwerpers? Stuur dan je gegevens naar EstherKoetse@lkca.nl, zij zorgt ervoor dat het mailtje bij de betreffende ontwerper(s) terechtkomt.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel