Cultuureducatie als interventie op de NPO-menukaart

Reactie LKCA
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Minister Slob presenteerde afgelopen maandag de volgende stap in het Nationaal Programma Onderwijs: de menukaart met interventies. Cultuureducatie staat hierin genoemd onder het kopje ‘Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’.

Minister Slob benadrukt dat het in deze tijd van corona extra belangrijk is om ook te investeren in het welbevinden van de leerlingen. Daar kunnen wat hem betreft kunstzinnige en creatieve activiteiten voor worden ingezet, zo valt te lezen in de Stentor van 10 mei. Mooi dat cultuureducatie op deze manier expliciet aandacht krijgt. Wij vinden het wel jammer dat de beschrijving van cultuureducatie als interventie een Nederlandse vertaling is van de teaching and learning toolkit’ van de Education Endowment Foundation (EEF). Deze beschrijving richt zich vooral op de zogenaamde ‘transfer’-effecten van cultuureducatie. De ‘leerwinst’ die wordt opgedaan op de leerprestaties als je met cultuureducatie bezig gaat.

Er wordt in die vertaling weinig gezegd over de meerwaarde voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, of het inzetten van kunst en cultuur als werkvorm (leren via/door kunst) bij andere leergebieden. Voor een belangrijk deel heeft dit ook te maken met een grote handicap: wereldwijd wordt er weinig grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van cultuuronderwijs. We hebben veelal te maken met kleinschalige onderzoeken, die niet vergelijkbaar zijn in hun opzet. En daardoor weinig ‘bewijs’ waar een opzet als de EEF om vraagt.

Onderaan de tekst staat gelukkig dat de interventie als effectiever kan worden ervaren dan weergegeven. Ook wordt de informatie over de interventie nog aangevuld. Wij als LKCA dragen daar graag aan bij, Met onze handreiking, die eind juni klaar is, ondersteunen we scholen en culturele instellingen bij het inzetten van kunst en cultuur de komende twee jaar om de achterstanden te bestrijden. Als het goed is, komen scholen daarmee op twee manieren op het spoor van cultuureducatie: via de inhoud van het leergebied kunst en cultuur, en als interventie voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Hoe werkt de menukaart?

Met het beschikbare geld uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen interventies van de menukaart kiezen om de corona-achterstanden in te lopen. Op basis van de analyse die scholen de afgelopen periode gemaakt hebben over de achterstanden die hun leerlingen opgelopen hebben, stellen zij nu een herstelplan op voor de komende twee jaar.

De menukaart richt zich op de aanpak, op de zogenaamde interventies, en dus niet op de inhoud van de verschillende leergebieden. Eerder heeft OCW al aan de scholen gevraagd om de achterstanden op alle leergebieden, dus ook kunst en cultuur, in kaart te brengen. Wát er ingehaald moet worden bij de leergebieden en vakken komt per school en per leerling naar voren.

Naast de vakinhouden gaat het daarbij ook om het welbevinden van de leerlingen. Hóe de komende tijd aan inhoud en welbevinden gewerkt wordt, gebeurt met behulp van de in de menukaart genoemde interventies.  Cultuureducatie is dus ingedeeld in de categorie sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling. Andere categorieën zijn meer onderwijs, effectievere inzet, ontwikkeling van executieve functies, extra inzet personeel en ondersteuning, en faciliteiten randvoorwaarden.

Meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
NicoleHanegraaf.nl 12-05-2021

Volgens mij lees ik dat jullie inzetten op een duurzame ontwikkeling, zodat niet alleen de kinderen van vandaag, maar ook die van ‘morgen’ profiteren van de middelen die beschikbaar komen. Mooi!

Fijn dus dat er een handreiking komt en eigenlijk jammer dat jullie het ‘achterstandsidee’ overnemen:

“...en culturele instellingen bij het inzetten van kunst en cultuur de komende twee jaar om de achterstanden te bestrijden...’

Cultuureducatie is en blijft een prachtig middel om te ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn.

Veel succes en plezier de komende periode!

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Leidinggevende Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 - 711 51 42
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel