Landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties

Deel dit artikel
Er zijn nieuwe bestuurlijke afspraken BRC opgesteld met ruimte voor zes profielen, er is een herijkt Sportakkoord (landelijk én lokaal), gemeenten hebben hun integrale plannen van aanpak ingediend, en ondertussen werken alle buurtsportcoaches en cultuurcoaches hard door. Hoogste tijd om samen te komen en te reflecteren op al deze ontwikkelingen. LKCA is als partner betrokken bij de organisatie van de dag en organiseert workshops over de rol van cultuurcoaches en kunst en cultuur in de Brede SPUK.

Programma

09.00 – 09.30 Ontvangst
09.30 – 10.30 Plenair
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.20 Informatieve workshops
12.20 – 13.30 Lunch en infomarkt
13.30 – 14.00 Plenair
14.00 – 14.45 Intervisie op basis van profielen
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.15 Actieve (vaardigheden) workshops
16.15 – 16.45 Borrel

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Highlights voor cultuurondersteuners (praktijk en beleid):

In plenaire deel:

Marlies Tal (LKCA) spreekt namens de Nationale Jeugdcoalitie.

Informatieve workshops in de ochtend:

•       Wat kan jij als cultuur-/ buurtsportcoach doen voor een betere mentale gezondheid?
Sprekers: Finn Minke (LKCA) en Joep Goessens (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Aan de hand van voorbeelden lichten we toe welke rol cultuur-/ buursportcoaches spelen om mentale gezondheid te bevorderen. Haal tips en inspiratie uit de verhalen van je collega’s en laat inwoners in beweging komen met hart, brein en lichaam.

•       Kunst en cultuur in relatie tot de brede SPUK
Sprekers: Marlies Tal en Josefiene Poll (LKCA)

In deze sessie bespreken professionals van LKCA aan de hand van voorbeelden van lokale cultuurcoaches/ondersteuners op welke manieren kunst en cultuur kunnen bijdragen aan mogelijke oplossingen voor sociale- en gezondheidsvraagstukken en de doelen uit de brede SPUK.

Actieve workshops in de middag

•       Intervisie op basis van profielen
Een intervisiesessie voor cultuurcoaches: leren van en met elkaar.

•       Jeugd aan zet: samen bouwen aan sport- en cultuurparticipatie
Sprekers: Laura Butselaar (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Matthijs Beerepoot (LKCA)

Jeugdparticipatie gaat verder dan aanwezigheid; het gaat om het betrekken van de jeugd en het vormgeven van hun sportervaring. In deze workshop zoomen we niet alleen in op de theoretische concepten van jeugdparticipatie (wat is het, wanneer, waarom?). We delen praktische hulpmiddelen en strategieën om aanbieders te inspireren en te faciliteren om jeugdparticipatie vorm te geven. Met interactieve werkvormen en discussies generen we ideeën en verkennen we hoe jeugdparticipatie een positieve verandering kan brengen in het sport- en cultuurlandschap.

Aanmelden

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel