De bijdrage van cultuur aan gezondheid en welzijn (Engelstalig)

Deel dit artikel
Online kennissessie op het LKCA-kanaal op 1sociaaldomein.nl

Van 22 tot 28 mei is het European Mental Health Week. Om alvast in de stemming te komen organiseren we op 16 mei een online sessie over de waarde van kunst en cultuur voor mentale gezondheid. Het is inmiddels niet alleen in de praktijk maar ook in verschillende studies aangetoond dat deelname aan kunst en cultuur het welzijn op vele gebieden verbetert. Hoe? Leer er meer over tijdens deze (Engelstalige) bijeenkomst van experts Kornelia Kiss en Andrew Greenwood.

Kornelia Kiss van Culture Action Europe geeft een inkijkje in de uitkomsten van het rapport ‘Culture For Health: de bijdrage van cultuur aan gezondheid en welzijn’ waarvan zij co-auteur is. Culture Action Europe is het Europese netwerk van culturele organisaties, kunstenaars, activisten, academici en beleidsmakers. Het rapport bouwt voort op het in 2019 gepubliceerde WHO-rapport over kunst en gezondheid en laat verbanden zien tussen cultuur en gezondheid; cultuur en welzijn; cultuur en gemeenschapswelzijn; en de positieve effecten van cultuur tijdens COVID-19. Met een reeks aanbevelingen in het rapport heeft Kornelia Kiss de ambitie om op Europees niveau een daadwerkelijke beleidsverandering op gang te brengen op alle niveaus.

Andrew Greenwood van Switch2Move vertelt over zijn praktijkervaringen, missie en werkwijze om cultuur vast onderdeel te maken van de gezondheidszorg. Hij is internationaal balletdanser en balletmeester, en daarnaast opleider en oprichter van Switch2move. Switch2move biedt dans-, bewegings- en muzieklessen aan voor mensen met neurologische klachten zoals dementie en Parkinson. Het belangrijkste binnen het werk van Switch2Move is dat mensen zo onafhankelijk en autonoom mogelijk zijn en blijven.

Over 1sociaaldomein.nl

Steeds meer culturele professionals werken samen met het sociaal domein. Hiermee neemt ook de vraag naar meer kennisuitwisseling toe. Daarom is LKCA een eigen kanaal ‘Cultuur, Zorg en Welzijn’ gestart op het platform 1Sociaaldomein.nl. Op dit grote landelijke online netwerk zijn 22.000 professionals actief die werkzaam zijn in en met het sociaal domein. Via het platform en de verschillende kanalen wisselen uitvoerende professionals, beleidsmakers en onderzoekers onderling kennis uit over de dagelijkse praktijk, en ontmoeten elkaar bij online bijeenkomsten.

Heb je toegankelijkheidswensen? Laat het ons weten.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze online bijeenkomsten. Heb je toegankelijkheidswensen? Neem gerust contact met ons op om je wensen te bespreken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 3

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ingrid Smit
Ingrid Smit
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingridsmit@lkca.nl
030 - 711 51 17
Bekijk alle experts
Deel dit artikel