Cultuur maken: met en voor jongeren

Deel dit artikel
Online kennissessie op het LKCA-kanaal op 1sociaaldomein.nl

Hoe kun je met en voor jongeren samen werken aan culturele activiteiten? Hoe creëer je een vaste plek in de wijk – en is dat altijd nodig? Op wat voor manier kun je met cultuur bijdragen aan de (mentale) veerkracht van jongeren? Wat zijn kansen, succesfactoren en valkuilen?

Tijdens dit interactieve webinar krijg je twee inspirerende praktijkvoorbeelden en inzicht in de ambities, ervaringen en werkwijze. Janwillem Slort (artistiek directeur) en Niek Putman (projectleider) zijn de drijvende krachten achter Poldertheater: een toneelgroep in Amsterdam van en voor jongeren van 13 tot 24 jaar. Bij Poldertheater ontwikkelen jongeren hun talenten op het gebied van theater, dans, film en muziek. Niet zelden stromen er spelers door naar het kunstvakonderwijs.

Edwin Spek is programmaleider vrijetijdsaanbod bij Platform C in Amstelveen. De ambities om het cultuurhuis sterker in de wijk te verankeren, en om nieuw aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van jongeren, beginnen vorm te krijgen. Er is een plek, er zijn mogelijkheden, er zijn samenwerkingspartners en er is menskracht. Wat zijn de volgende stappen?

Tijdens de online bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Over 1sociaaldomein.nl

Steeds meer culturele professionals werken samen met het sociaal domein. Hiermee neemt ook de vraag naar meer kennisuitwisseling toe. Daarom is LKCA een eigen kanaal ‘Cultuur, Zorg en Welzijn’ gestart op het platform 1Sociaaldomein.nl. Op dit grote landelijke online netwerk zijn ruim 21.000 professionals actief die werkzaam zijn in en met het sociaal domein. Via het platform en de verschillende kanalen wisselen uitvoerende professionals, beleidsmakers en onderzoekers onderling kennis uit over de dagelijkse praktijk, en ontmoeten elkaar bij online bijeenkomsten.

Heb je toegankelijkheidswensen? Laat het ons weten.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze online bijeenkomsten. Heb je toegankelijkheidswensen? Neem gerust contact met ons op om je wensen te bespreken.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 1 / 5. totaal 1

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Finn Minke
Finn Minke
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: zorg en welzijn
finnminke@lkca.nl
030 - 711 51 39
Ingrid Smit
Ingrid Smit
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingridsmit@lkca.nl
030 - 711 51 17
Bekijk alle experts
Deel dit artikel