mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Centra voor de kunsten

Welke rol spelen centra voor de kunsten? Hoeveel zijn er? En wat zijn de toekomstperspectieven?

Er zijn in Nederland zo'n 150 centra voor de kunsten: muziekscholen, creativiteitscentra en (vooral) gecombineerde instellingen. Deze worden gesubsidieerd door (groepen van) gemeenten. Centra hebben vaak locaties in meerdere gemeenten.

Taken

Centra voor de kunsten bieden cursussen en lessen voor het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelen zij culturele activiteiten en kunstprojecten voor scholen en in wijken. Ook bieden de meeste centra een podium voor voorstellingen of exposities. Veel centra ondersteunen amateurkunstverenigingen, zoals koren, harmonie-, fanfare-, dans- en theatergezelschappen.

Centra voor de kunsten en particuliere aanbieders

Van oudsher worden deze instellingen door de gemeente gesubsidieerd als een brede en betaalbare voorziening voor cultuureducatie en amateurkunst. In sommige regio's zijn zij de enige voorziening. Meestal zijn er daarnaast particuliere aanbieders van lessen of andere activiteiten op kunstzinnig gebied en vormen die het grootste deel van de markt.

Het onderscheid wordt lastiger nu de meeste centra minder of zelfs helemaal geen subsidie meer krijgen. Vaak is er nog wel ondersteuning door gemeentelijke bijdragen aan de huisvesting of specifieke taken, bijvoorbeeld voor het aanbod aan scholen.

Kunstconnectie

Brancheorganisatie Cultuurconnectie behartigt de belangen van centra voor de kunsten op landelijk niveau.

Cultuurconnectie

Meer over kunstencentra

Stand van zaken 2013

Toekomstscenario's

Toekomstig publiek