mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Overheidsbeleid

Het LKCA brengt (inter)nationale ontwikkelingen in overheidsbeleid in kaart voor alle professionals in cultuureducatie en cultuurparticipatie.
Ook helpt het LKCA beleidsprofessionals om strategische keuzes te maken en beleid te ontwikkelen. Door middel van bijeenkomsten, onderzoek, analyses, kaders, modellen en scenario’s. De komende vier jaar streven we naar een gezamenlijk opgestelde beleidsagenda.