Blogs over verschillende cultuuruitingen

De vragen ‘wat is cultuurparticipatie? en ‘wie bepaalt wat erbij hoort?’ spelen al lang in onze sector. Het LKCA wil dat cultuurparticipatie toegankelijk is voor iedereen in onze samenleving. Daarom zijn we met een open blik op zoek gegaan naar wat mensen doen in hun vrije tijd, zonder vooraf te bepalen wat cultuurparticipatie eigenlijk is. Door verschillende cultuuruitingen ‘op te halen’ uit de samenleving laten we zien dat er meer is dan de gebruikelijke canon. We laten zien dat mensen overal in onze samenleving aan cultuur doen, al is dat niet voor alle cultuurprofessionals meteen herkenbaar als cultuurparticipatie.