VerenigingsMonitor: Doe mee!

Verenigingsmonitor foto: iStock

Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland? Daar is nu weinig zicht op. Maar het belang van muziekverenigingen, schilderclubs, toneel- of dansverenigingen, etc. is groot. Daarom zijn we een grootschalig onderzoek gestart: de VerenigingsMonitor. Ben je bestuurslid van zo'n vereniging of –stichting? Doe mee en maak kans op een Advies op Maat traject van de SESAM Academie.

Ga direct naar de vragenlijst>Wat is de VerenigingsMonitor?

De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: leden, vrijwilligers, financiën, accommodaties, activiteiten, samenwerking en bereik. Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten.

Waarom een VerenigingsMonitor?

Bijna 1,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een vereniging of stichting voor hun kunstbeoefening. Zij zingen in een koor, staan samen op de planken, spelen in een fanfare of schilderen in een club. Verenigingen en stichtingen zijn dus een belangrijke voorziening voor de kunstbeoefenaars zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap. De vele optredens, voorstellingen en exposities bijvoorbeeld dragen bij aan de leefbaarheid van dorpen, wijken en steden.

Ondanks de overtuiging van het belang van deze verenigingen of stichtingen ontbreekt het tot op heden aan goede, onafhankelijke kennis hierover. En juist deze kennis kan helpen om verenigingen en stichtingen te behouden en te versterken. Zeker nu gemeenten minder subsidie verstrekken en de behoeften en eisen van leden veranderen is het belangrijk te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is. 

Drie redenen om mee te doen

  1. Door mee te werken draag je bij aan de zichtbaarheid van cultuurverenigingen en –stichtingen in Nederland. (Het onderzoek vindt niet toevallig plaats in juni, de maand van iktoon waarin amateurkunst in de schijnwerpers staat.)
  2. Hoe hoger de respons, hoe beter het beeld van het reilen en zeilen van cultuurverenigingen en –stichtingen, hoe beter subsidieverstrekkers en beleidsmakers in kunnen spelen op ontwikkelingen en behoeften.
  3. Maak kans op een van de twaalf Advies op Maat trajecten van de SESAM academie, en ontvang ondersteuning op een onderwerp naar keuze. Zoals fondsenwerving, strategie, vrijwilligersbeleid of marketing en communicatie. Per provincie verloten we een traject. 

Kan ik meedoen?

Ja, als je…
  1. bestuurder bent van een vereniging of stichting
  2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers
  3. en de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst (dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, schrijven, foto’s maken etc.). Het onderzoek richt zich niet op verenigingen waarin kunst uitsluitend ‘ervaren’ en/of besproken wordt, zoals leesclubs. Het richt zich ook niet op erfgoed- of gezelligheidsverenigingen, zoals de historische kring of de carnavalsvereniging.

Doe mee!

Voor de uitvoering van het onderzoek werken we samen met een gespecialiseerd onderzoeksbureau, namelijk Kantar Public in Amsterdam (voorheen TNS NIPO). Wij nodigen je uit om de vragenlijst op internet in te vullen, het liefst vóór 29 juli 2018.

Ga naar de vragenlijst>


Het resultaat

In het najaar presenteren we de resultaten. Die delen we via onze nieuwsbrief en website. Als je deelneemt kun je bovendien aangeven of je op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten. 

Terugkerende monitor

We herhalen dit onderzoek elke drie jaar zodat we trends en ontwikkelingen kunnen blijven volgen. Het onderzoek is daarmee een aanvulling op het andere monitoronderzoek van het LKCA. De Monitor Amateurkunst bevraagt elke drie jaar de Nederlandse bevolking naar zijn kunstzinnige en creatieve activiteiten. Samen met het CBS bevragen we via de Statistiek Kunstzinnige Vorming en het monitoronderzoek Beroepspraktijk Kunstprofessionals (BKP) de aanbieders van kunsteducatie in de vrije tijd. Door nu ook de verenigingen en stichtingen te bevragen proberen we zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van het veld van actieve cultuurparticipatie. 

Samenwerkingspartners

Het LKCA voert dit onderzoek uit in samenwerking met Vrijdag, CultuurSchakel, De Kubus/CAF, Huis voor de Kunsten Limburg, K&C, Kunstloc Brabant, Keunstwurk, Zimihc, Cultuur Concreet, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA), het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten, het Landelijk Overleg Studenten Theaterverenigingen, Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.

Met dank aan

We hebben bij het ontwikkelen van de VerenigingsMonitor gebruik mogen maken van de vragenlijsten van de verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, van de cultuurverenigingsmonitor van Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau en van de monitor vitaliteit amateurkunstorganisaties van Kunstloc Brabant en Pyrrhula Research Consultants. Cultuur Concreet, Cultuurmij Oost, Huis voor de Kunsten Limburg, Kunstloc Brabant, Platform Theater, Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie hebben kritisch meegelezen met de vragenlijst. Waarvoor veel dank!

Privacy

Alle gegevens die je verstrekt in het onderzoek verwerken wij anoniem. De resultaten zijn nooit herleidbaar tot specifieke personen, verenigingen of stichtingen tenzij je hier nadrukkelijk zelf toestemming voor hebt gegeven. (Lees meer in het privacy statement van het LKCA.)

Kantar Public werkt verder volgens de regels en gedragscode van de Marktonderzoeksassociatie (MOA) en Esomar. Over de regels rond privacy lees je meer in het privacy statement van Kantar Public (http://www.tns-nipo.com/privacy).

vt

contact

Arno Neele
naamArno NeelefunctieSpecialist onderzoektelefoonnummer030 711 51 07e-mailArnoNeele@lkca.nl
Zoë Zernitz
naamZoë ZernitzfunctieSpecialist onderzoektelefoonnummer030 711 51 87 e-mailZoeZernitz@lkca.nl