Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning foto iStock Highwaystarz

Een duurzame ondersteuning van verenigingen, door een gespecialiseerde procesbegeleider gedurende 2 jaar. De Rabobank verenigingsondersteuning is erop gericht om verenigingen en stichtingen in staat te stellen zich te ontwikkelen en verbeteren.

Het LKCA is als samenwerkingspartner vanuit de cultuursector betrokken bij de ondersteuning van verenigingen en stichtingen door de Rabobank. In deze nieuwe sponsorstrategie van de Rabobank worden verenigingen ondersteund door procesbegeleiders, gedurende een traject van enkele maanden tot één of twee jaar. Dit gebeurt rondom een bepaald doel of thema, bijvoorbeeld het vergroten van de maatschappelijke impact, duurzaamheid, gezondheid of het financieel of organisatorisch versterken van de vereniging. Naast het LKCA zijn als samenwerkingspartners ook het NOC*NSF (vanuit de sportsector) en Kunstbende betrokken.

Van inspiratieavond tot pitch

Sinds 2017 gaan steeds meer lokale Rabobanken van start met deze nieuwe vorm van sponsoring. Hiervoor wordt door het LKCA in samenwerking met regionale ondersteuners en de lokale bank zelf, een lijst van verenigingen opgesteld die worden uitgenodigd voor een inspiratieavond. Deze inspiratieavond is erop gericht om de lokale verenigingen en stichtingen (zowel sport als cultuur) samen te brengen en uitwisseling van ideeën en goede voorbeelden te stimuleren. Verenigingen worden geïnspireerd om hun maatschappelijke impact te vergroten, samen te werken en te kijken hoe andere verenigingen met vergelijkbare uitdagingen omgaan. Alleen aanwezigheid op de inspiratieavond is al een aanrader!

Naar aanleiding van de inspiratieavond worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd om een pitch in te dienen. Deze pitch kan een A4’tje zijn, een filmpje of een bondig projectplan, waarin wordt toegelicht op welke manier de Rabobank door middel van procesbegeleiding ondersteuning kan bieden aan de vereniging. 

Bekijk ook deze voorbeeldpitches van verenigingen die door de lokale Rabobanken werden geselecteerd voor de verenigingsondersteuning: 

  • St. Kristal Samen Leven laat in hun pitch-filmpje zien dat ze op zoek zijn naar meer bekendheid en het verbinden van bedrijven en organisaties; 
  • City of Wesopia zoekt ondersteuning bij het financieel en organisatorisch toekomstbestendig maken van hun theater; 
  • Drie Espelse verenigingen vragen in een PowerPoint presentatie om hulp bij de opzet van een duurzame samenwerkingsstructuur; 
  • ProPodium is het nieuwe talentontwikkelingsprogramma van Theater ’t Mozaïek. In een filmpje geven ze een rondleiding langs enkele talenten en vragen ze om ondersteuning. 

Procesbegeleiding

Aan de hand van de pitches worden per lokale Rabobank zo’n 5-10 verenigingen en stichtingen (zowel sport als cultuur) uitgekozen voor de daadwerkelijke procesbegeleiding. De begeleiding gebeurt niet door Rabobankmedewerkers, maar door gespecialiseerde procesbegeleiders uit zowel de sport- als cultuursector. Het traject van procesbegeleiding duurt in principe 2 jaar, maar dit wordt afgestemd met de ondersteunde vereniging of stichting. 

De Rabobank kiest er bewust voor om geen geld te geven aan verenigingen, maar hen langdurig te ondersteunen. Lees hier meer over deze sponsorstrategie van de Rabobank in een interview met sponsorstrateeg Tom van Kuyk. De Rabobank is ook initiatiefnemer van de verkiezing Vereniging van het Jaar, waaraan zowel sport- als cultuurverenigingen en –stichtingen deelnemen.

Andere vormen van verenigingsondersteuning

Niet elke cultuurvereniging of –stichting zal kunnen worden geholpen door de Rabobank verenigingsondersteuning. Gelukkig zijn er veel andere organisaties die jouw vereniging/stichting wellicht kunnen ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan provinciale of regionale ondersteuningsinstellingen, koepels, of adviesbureaus. Dus heb jij een vraag over bijvoorbeeld de organisatorische aanpak, financiën, ledenwerving, maatschappelijke rol, duurzaamheid of diversiteit van jouw vereniging of stichting? Zie hieronder een aantal opties wie je daarvoor kan benaderen:

  • Provinciale en regionale instellingen. Zij bieden ondersteuning of verwijzen je graag door naar de juiste ondersteuningsmogelijkheden. 
  • Koepels, netwerken en platforms ondersteunen amateurkunstenaars in vele kunstdisciplines. Kijk hier voor een overzicht
  • Externe adviesbureaus hoeven niet ontzettend duur te zijn. Zo zijn de adviseurs van SESAM Academie zelf vrijwilligers die als gepensioneerde ex-bestuurders dus zelf advies geven aan verenigingen.
  • Praktische informatie voor verenigingen en stichtingen, zoals tips over het beleidsplan en vergaderen, subsidies en fondsen. 
  • Ook het LKCA mag je altijd mailen met een vraag! 

FAQ

Mijn vereniging/stichting zou graag naar de inspiratieavond van de lokale Rabobank in mijn regio komen. Hoe zorg ik ervoor dat ik een uitnodiging ontvang?

Een lijst van cultuurverenigingen en –stichtingen wordt opgesteld door het LKCA in samenwerking met regionale partners en de lokale Rabobank. Grote kans dat jouw vereniging/stichting hier ook tussen komt te staan, maar voor de zekerheid mag je ons altijd mailen bij interesse (rabobank@lkca.nl). De uiteindelijke keuze voor welke verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd ligt bij de lokale Rabobank.

Hoe kan ik als vereniging/stichting mijn kans op ondersteuning zo groot mogelijk maken?

Zorg dat je bij de inspiratieavond aanwezig bent, en zorg dat je bij de Rabobank in beeld komt door een mooie pitch in te leveren waarin de mogelijkheden tot (niet-financiële) ondersteuning van jouw vereniging of stichting aan bod komen. Bekijk ook even de voorbeeldpitches op deze pagina om inspiratie op te doen!

Hoe kan ik als lokale ondersteuningsinstelling worden betrokken bij Rabobank Verenigingsondersteuning?

De betrokkenheid van lokale partijen is altijd meer dan welkom. Dit is zowel waardevol voor het samenstellen van de lijst van cultuurverenigingen en –stichtingen in jouw regio, als voor de betrokkenheid bij de inspiratieavond en procesbegeleiding. Mail even naar rabobank@lkca.nl als jij graag benaderd wil worden als contactpersoon.

Is de Rabobank in mijn regio al gestart met verenigingsondersteuning?

Lokale Rabobanken kiezen zelf wanneer ze van start gaan met het traject van verenigingsondersteuning. Neem voor deze vraag ook even contact met ons op (rabobank@lkca.nl) zodat we je kunnen updaten over de status van de bank in jouw regio, en zodat we je kunnen inlichten als er ontwikkelingen zijn bij deze bank.Wil jij als lokale partner graag betrokken zijn bij Rabobank verenigingsondersteuning, of wil je meer informatie? Mail dan even naar rabobank@lkca.nl zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in jouw regio.