Code Cultural Governance en Code Culturele diversiteit


  • Code Culturele Diversiteit
    Gedragscode die erop is gericht om te zorgen voor diversiteit binnen personeelsbestand, voor programmering voor divers publiek. De Code Culturele Diversiteit heeft geen verplichtend karakter en is specifiek ontwikkeld voor leden van besturen c.q. de Raden van Toezicht, directies en medewerkers van culturele instellingen. De code biedt zowel een kader als concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel te verankeren.

  • Code Cultural Governance
    Deze code biedt praktische aanbevelingen en hulpmiddelen voor goed, verantwoord en transparant besturen in de culturele sector. Een goed functionerend bestuur draagt bij aan een doelmatiger en beter artistiek resultaat. Dat geldt voor grote, maar ook voor kleine culturele instellingen en organisaties.

  • Preventiebeleid seksueel misbruik 
    Binnen de amateurkunst en kunsteducatie nemen veel kinderen deel in de leeftijd tot 18 jaar en soms ook mensen met een beperking. Om voor hen een veilige omgeving te creëren zijn gedragsregels van belang.