Een kunstvorm die erg aansluit bij de belevingswereld van jongeren is urban arts: een verzamelnaam voor kunstuitingen die hun oorsprong vinden in het leven van de grote stad, zoals graffiti, hiphopmuziek, rap, break- en streetdance. Voor iedereen die met jongeren werkt en zich wil verdiepen in urban arts, hebben we adressen, praktijkverhalen en publicaties verzameld. 

De bakermat van urban arts ligt in de Bronx, een gekleurde achterstandswijk van New York in de jaren zeventig. Van daaruit verbreidde ‘urban’ zich via de media en live contacten over Europa en de rest van de wereld.

Inmiddels worden urban arts beoefend door jongeren (en oudere jongeren) van verschillende etnische of sociale afkomst. Het beperkt zich niet alleen meer tot de stad, maar floreert ook daarbuiten. Jumpen bijvoorbeeld was een Nederlandse variant die in de provincie ontstond.

Urban heeft zich ontwikkeld buiten de gevestigde orde van de erkende kunstwereld. Aanvankelijk bestonden er geen opleidingen of podia voor. Er was sprake van een informele leeromgeving. Kinderen leerden graffiti, hiphop of breakdance door elkaar te kopiëren en er hun eigen vondsten of moves aan toe te voegen.

Tegenwoordig spelen tutorials en andere filmpjes op internet een grote rol in de verspreiding en voortdurende vernieuwing van urban arts. Deze vernieuwing uit zich ook in nieuwe media, vormgeving en architectuur.

Zie ook onze informatie betreffende opleidingen, podiumgroepen en festivals.


Graffity - foto Adam Petto

contact

Claudia Marinelli
naamClaudia MarinellifunctieSpecialist cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 35e-mailClaudiaMarinelli@lkca.nl