Kwalificatie en examens

examens cultuur

Veel professionals in het werkveld hechten waarde aan richtlijnen en standaarden waar zij zich aan kunnen spiegelen. Het LKCA draagt samen met zijn partners bij aan de ontwikkeling en actualisering van kwaliteitsstandaarden en referentiekaders, voor zowel het binnenschoolse als het buitenschoolse werkveld, waaronder nieuwe spelers op de markt.

Vooral in de muziek-, dans- en theaterwereld werkt men met vastgestelde richtlijnen en certificering. Gecommitteerden en examinatoren zien toe op de kwaliteit. Ook in andere disciplines bestaat behoefte aan dergelijke vormen van kwaliteitsborging en monitoring. Het LKCA draagt hieraan bij door bestaande richtlijnen en certificeringssystemen te monitoren, zo nodig bij te stellen of nieuw te ontwikkelen en te implementeren. Ook intervisiedagen en evaluatietrajecten dragen bij aan kwaliteitsborging.

Examens en uitgifte nationaal HaFaBra-diploma

Het LKCA heeft in het najaar van 2014 nieuwe raamleerplannen Blaasinstrumenten en Slagwerk ge├»ntroduceerd. De Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek (ROA) heeft naar aanleiding van de nieuwe plannen een Examenreglement Blaasinstrumenten en Slagwerk opgesteld. Beide onderdelen dienen vanaf het cursusjaar 2015-2016 als basis voor het landelijke examen- en diplomastelsel voor blaasinstrumenten en slagwerk.
Download het examenreglement

contact

Jan van den Eijnden
naamJan van den EijndenfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 58e-mailJanvandenEijnden@lkca.nl
Henk smit
naamHenk SmitfunctieSpecialist cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 62e-mailHenkSmit@lkca.nl