Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen

Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid : Dossier

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
J. van Ditzhuijzen; S. van Grinsven; N. de Groot; E. den Breejen (eindredacteur)
auteur(s) (instelling)
Movisie
uitgever(s)
Movisie
jaar van uitgave
2018
annotatie
Met bronnenlijst en bijlage.
pagina's
40 p.
illustratie
illustraties

Kan kunst een bijdrage leveren aan gezond en gelukkig oud worden? Onderzoekers van Movisie hebben voor het dossier 'Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen' meer dan zestig kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken bestudeerd. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake is van onder meer positieve effecten op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen.

Kunst en positieve gezondheid

Culturele interventies zijn kunst en cultuuractiviteiten die een bijdrage beogen of leveren aan de positieve gezondheid van ouderen. Hieronder valt zowel actieve kunstparticipatie (zelf muziek maken of schilderen) als receptieve kunstparticipatie (muziek beluisteren en kunst bekijken). 
Dit sluit mooi aan bij het model positieve gezondheid van arts/onderzoeker Machteld Huber. Deze hanteert een breder begrip van gezondheid dan alleen het medisch kader. ‘Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Positieve gezondheid beoordeelt gezondheid op het positieve effect op zes dimensies: kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties.

Succesfactoren en veelbelovende aanpakken

In het dossier worden bevorderende factoren beschreven die bijdragen aan een succesvolle culturele interventie, zoals het aansluiten bij de interesses van de doelgroep, maar ook begeleiding door professionele kunstenaars. Verder een overzicht van veelbelovende aanpakken in verschillende kunstdisciplines: van beeldende kunst tot participatief drama.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/watwerktbij.

Download het dossier en de infographic

Trefwoorden

- actieve cultuurparticipatie - ouderen - kunst(beoefening) en gezondheid - effecten - literatuuronderzoek - onderzoek - praktijkvoorbeelden