cultuurscan

De Cultuurscan, ontwikkeld door de Vlaamse Ouderenraad, is een handig instrument voor lokale beleidsmakers, burgemeesters, gemeenteraadsleden, maar ook voor werknemers van culturele, welzijns- of zorgorganisaties en andere geïnteresseerden.

Flexibel en praktisch

De Cultuurscan is een flexibel instrument: je kan de complete Cultuurscan toepassen, maar je kan ook een aantal aspecten van cultuurparticipatie uitlichten. Je kan samen met ouderen rond de tafel gaan zitten, maar je kan ook intern in je eigen organisatie een scan doen. Er is ook een praktische toelichting voor het gebruik van de scan. 

De resultaten bieden informatie om:
  • Als beleidsmaker of ambtenaar beleid vorm te geven of een initiatief of actie op te zetten
  • Als burgemeester of gemeenteraadslid een beleidsinitiatief te nemen
  • Als ouderenadviesraad een advies uit te werken
  • Als ouderenvereniging een initiatief of actie op te zetten
  • Als werknemer van culturele, welzijns- of zorgorganisaties een initiatief of actie op te zetten.

Meer informatie