Wetgeving biedt kansen voor kunstprofessionals

Zelfstandig ondernemen als kunstprofessional, hoe doe je dat? Elk project begint met een goed projectplan waarin je beschrijft wat je wilt bereiken met je project. Ook de financiering komt daar aan bod. Wil je ondernemen in het sociaal domein? Dan bieden de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugd(zorg)wet en de Participatiewet bijvoorbeeld kansen om gebruik te maken van gemeentebudgetten.