Kunst op Recept - De Handreiking

Culturele activiteiten op doorverwijzing

materiaal
digitale publicatie
auteur(s)
A. van Dijk (redacteur); M. Schlaman (redacteur); A. Hegeman (eindredacteur)
plaats van uitgave
Utrecht : Nieuwegein
uitgever(s)
LKCA : DE KOM
jaar van uitgave
2019
annotatie
Literatuuropgave en bijlagen o.a. Literatuurstudie door Verwey-Jonker Instituut en Samenvatting rapportage samenwerkingsmonitor.
pagina's
46 p.

Een praktische handreiking voor professionals die Kunst op Recept willen ontwikkelen in hun eigen gemeente, kunst-, zorg- of welzijnspraktijk. Uit een pilot in de gemeente Nieuwegein blijkt dat Kunst op recept werkt: culturele activiteiten zorgen ervoor dat mensen met psychosomatische klachten zich beter voelen. Maar hoe zet je Kunst op Recept op? Hoe financier je het? En hoe regel je de samenwerking?

Wat is Kunst op Recept?

Kunst op Recept is een aanpak waarbij kunst wordt ingezet om mensen met psychosomatische klachten te helpen. De huisarts of welzijnscoach verwijst hen naar speciaal ontwikkelde culturele activiteiten. Deze culturele interventies worden begeleid door culturele professionals. 

Voor wie?

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosomatische klachten die het gevolg kunnen zijn van ingrijpende gebeurtenissen zoals relatieproblemen, verlies van werk, een zieke partner of een verhuizing. Voor de buitenwereld lijken veel mensen met deze klachten een ‘normaal’ leven te leiden, maar door de omstandigheden zijn ze kwetsbaar geworden en is hun mentale veerkracht afgenomen. Ze hebben vaak weinig sociale contacten, geen zinvolle dagbesteding of verkeren in een kwetsbare sociaaleconomische situatie.

Wat is het doel van Kunst op Recept?

Het doel van Kunst op Recept is om binnen korte tijd positief gevoel en gedrag bij deelnemers te stimuleren, waardoor hun veerkracht toeneemt. De culturele interventies 'zetten ‘iets in gang’ waar de deelnemers op langere termijn profijt van hebben.

In de handreiking

De handreiking is geschreven op basis van informatie uit een pilot met Kunst op recept in de gemeente Nieuwegein. In de handreiking vind je adviezen en tips voor:

  • Samenwerking tussen de partijen zorg, welzijn en cultuur
  • Financiering
  • Culturele interventies: welke culturele activiteiten zijn geschikt?
  • Procedures voor het verwijzen van cliënten en het terugkoppelen van informatie
  • De communicatie met samenwerkingspartners en deelnemers
  • De evaluatie van het project
  • De verduurzaming van het project

Meer informatie?

Angela van Dijk angelavandijk@lkca.nl 
Marjo Schlaman marjo@dekom.nl

Lees de handreiking
Lees ook het onderzoek van Verwey-Jonker Instituut naar Kunst op Recept 'Doet kunst goed?'

Trefwoorden

actieve cultuurparticipatie - kunst(beoefening) en gezondheid - psychiatrie - methodiek - zorg - cultuur - welzijn - sociaal domein - zorgprofessionals - sociale professionals - kunstprofessionals - kunstenaars - docenten - samenwerking - organisatorische aspecten - financiƫle aspecten - literatuuronderzoek - gemeentelijk beleid - gemeenten - evaluatie - praktijk