De betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren - praktijkvoorbeelden

Wat zijn de effecten van culturele activiteiten op de ontwikkeling van jongeren in kwetsbare posities? En hoe geven culturele professionals en jongerenwerkers deze activiteiten vorm in de praktijk? Om een antwoord te vinden op deze vragen hield het LKCA interviews met ervaren cultuurprofessionals en jongerenwerkers. Lees hun verhalen en doe inspiratie op!