Subsidieregelingen FCP

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland. Met onderstaande subsidieregelingen (van 2018 t/m 2020) ondersteunt het Fonds vernieuwende initiatieven voor actieve cultuurdeelname in de vrije tijd.