De kunstprofessional in de actieve cultuurparticipatie

Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstprofessional/kunstdocent er uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld?

contact

Piet Roorda
naamPiet RoordafunctieSpecialist cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 31e-mailPietRoorda@lkca.nl