Basis voor Cultuurparticipatie NEXT

Basis voor Cultuurparticipatie

Begin oktober presenteerden we de Basis voor Cultuurparticipatie (BvCP): een agenda met vijf ambities voor de toekomst van cultuurparticipatie, samengesteld met het werkveld. Wat betekenen die vijf ambities voor de verschillende regio's? Hoe bereid je je als regionaal werkveld voor op veranderingen in de toekomst? En hoe bundelen we de regionale agenda's?

Met het regiopakket 'Basis voor Cultuurparticipatie NEXT' kan elke regio zelf een regionale toekomstagenda opstellen in een werkbijeenkomst van een dagdeel.

Download de hulpmiddelen

Regiopakket BvCP NEXT - Algemene introductie
Regiopakket BvCP NEXT - Uitgebreide handleiding, incl. communicatie
Regiopakket BvCP NEXT - Voorstel presentatie
Regiopakket BvCP NEXT - Werkbladen A3
Regiopakket BvCP NEXT - Posters A4
Regiopakket BvCP NEXT - Format terugkoppeling

Waarom?

Omdat het van groot belang is om cultuurparticipatie klaar te maken voor de toekomst: welke veranderingen komen er op ons werkveld af en hoe kunnen we daarop reageren? Welke ambities wil je realiseren?

Daarnaast is cultuurparticipatie vooral een  regionale zaak die vraagt om specifiek regionaal beleid voor kunst en cultuur.

Waarom nu?

De BvCP vormt een goed vertrekpunt voor een regionale toekomstagenda. Bovendien vormen de gemeenteraadsverkiezingen in maart een goede aanleiding om in het voorjaar de regionale bijeenkomst te plannen. Zo kun je de regionale toekomstagenda voor cultuurparticipatie inzetten in de verkiezingsperiode van de lokale politiek.

Ook zijn de verschillende overheidslagen, culturele organisaties en fondsen in 2018 de plannen voor de volgende kunstenplanperiode 2021 – 2024 aan het voorbereiden. 

Voor wie?

Het pakket is bedoeld voor lokale en provinciale partijen die samen met een brede afspiegeling van het werkveld een regionale toekomstagenda voor cultuurparticipatie willen opstellen. Een brede afspiegeling gaat zowel over de inhoud – denk aan uitvoerende professionals, beleidsprofessionals en amateurs - maar ook over diversiteit – denk aan leeftijd en sociaal-culturele achtergrond.

Wat is er nodig?

Je vindt op deze pagina een handleiding met planning, communicatiemateriaal en tips, een presentatie en werkmateriaal voor tijdens de sessie en een format voor uitwerking van de regionale agenda. De regionale partijen zijn verantwoordelijk voor het organiseren (locatie, uitnodigingen etc.), faciliteren en uitwerken van de werkbijeenkomst.

Wat kun je van het LKCA verwachten?

We vinden het belangrijk om nu alvast te benadrukken dat jullie als regionale partijen in de lead zijn. Het LKCA ondersteunt graag waar dat nodig is – we zouden in elk geval graag aanwezig zijn om mee te krijgen wat er speelt in de verschillende regio’s. Maar onze rol kan ook intensiever zijn: indien gewenst kunnen wij ondersteunen bij de voorbereiding, moderatie en uitwerking van een regionale bijeenkomst.
Contact: NicoleStellingwerf@lkca.nl | 030 711 51 00

Ook heb je de mogelijkheid om het bedrijf Futureconsult (FC) in te huren. FC heeft het LKCA geholpen bij het opstellen van het regiopakket en CultuurSchakel heeft FC al ingeschakeld voor de regionale bijeenkomst in Den Haag.
Contact: Zsa Zsa Balian: balian@futureconsult.nl | 020 320 3100

Hoe bundelen we regionale verschillen en overeenkomsten?

Samen met de provinciale en grootstedelijke partners van het strategisch overleg Cultuurparticipatie bundelen we de uitkomsten van de regioagenda’s. We inventariseren gezamenlijk de regionale verschillen en overeenkomsten en formuleren collectieve agendapunten voor het werkveld cultuurparticipatie in de vrije tijd voor de periode 2021-2024.

Laat dus hoe dan ook weten hoe je de regionale toekomstagenda gaat ophalen en deel met het ons de resultaten.
Contactpersoon: NicoleStellingwerf@lkca.nl | 030 711 51 00

Relevante onderwerpen

contact

Nicole Stellingwerf
naamNicole StellingwerffunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 85e-mailnicolestellingwerf@lkca.nl