De Kunst van... Daan van der Bruggen

Interview

Daan van der Bruggen
auteur
Hans Noijens
datum
4 juli 2017

Daan van der Bruggen is de grote drijfveer achter Musicon, het Haagse popcentrum, waar hij jongeren bij elkaar brengt en talent ontwikkelt.

Hoe zou je Musicon willen omschrijven?

Musicon is een plaats waar jongeren door de muziek een grote wederzijdse belangstelling voor elkaar ontwikkelen; een plaats met een grote diversiteit aan achtergronden, een smeltkroes van karakters waardoor er een enorme rijkheid aan indrukken en ideeën kan ontstaan en waardoor er bijzondere nieuwe werken gemaakt worden. Ik vind de ontmoeting tussen pop en klassiek bijvoorbeeld een enorm spannende, daar ontstaan bijzondere dingen! Ik voel me het meeste thuis op een plek waar iedereen welkom is, ik hou niet zo van exclusiviteit.

Wat zijn de voorwaarden voor zo'n broedplaats? 

Al die jongeren, met hun verschillende achtergronden, genres en disciplines, moeten elk afzonderlijk iets toe te voegen hebben. Ze moeten al iets kunnen, een persoonlijk talent kunnen laten zien. De coaches die ik daar vervolgens bij betrek, moeten in staat zijn om deze talenten te laten groeien tot ongekende hoogte en ambities weten aan te spreken. Iedereen mag natuurlijk meedoen, Musicon wil laagdrempelig zijn en niet exclusief, maar we willen wel talenten laten groeien. Als er iemand niet door een auditie komt, dan verwijzen we ze bijvoorbeeld door naar Cultuurschakel zodat ze toch met hun ontwikkeling aan de slag kunnen.

Wat is je droom?

Dat vind ik een lastige vraag maar ik word wel gelukkig als ik mensen kan ondersteunen om te excelleren. Dat is weliswaar in een dienende rol maar ik ben ook eisend. Ik ben wel op zoek naar een urgentie bij de jongeren zelf, en het wakker maken van ambities en mogelijkheden. En kennelijk trekt dat mensen ook aan, want men weet de weg naar Musicon wel te vinden! Iemand te zien ontwikkelen vind ik echt prachtig en ik word echt blij als er dan iets moois nieuws ontstaat!

Daan verzorgt een werksessie op 2 oktober 2017, bij De Kunst van... Toekomst creëren

www.musicon.nl

vt