Vrije tijd

straattheater FOTO Ton van Til

Informatie en inspiratie voor kunstenaars en andere professionals die werken in het brede veld van de amateurkunst en de actieve cultuurparticipatie. Voor iedereen die werkt met en voor ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen, of met de miljoenen mensen die kunst beoefenen in hun vrije tijd.