Kunstvakken bovenbouw

Leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg kunnen ervoor kiezen examen te doen in een van de kunstvakken: dans, drama, muziek of beeldende vakken. Het examen bestaat uit een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen. Leerlingen in de kader- en beroepsgerichte leerweg kunnen wel een kunstvak volgen, maar hier geen examen in doen.

Eindtermen kunstvakken

Eindtermen beeldende vorming
Eindtermen drama 
Eindtermen dans
Eindtermen kunstvakken 1 (alleen schoolexamen)
Eindtermen muziek 

Handreiking schoolexamens

Beeldende vakken 
Dans 
Drama 
Muziek