Kunstvakken bovenbouw

Leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg kunnen ervoor kiezen examen te doen in een van de kunstvakken: dans, drama, muziek of beeldende vakken. Het examen bestaat uit een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen. Leerlingen in de kader- en beroepsgerichte leerweg kunnen wel een kunstvak volgen, maar hier geen examen in doen.

Eindtermen kunstvakken

Eindtermen beeldende vorming
Eindtermen drama 
Eindtermen dans
Eindtermen muziek 

Handreiking schoolexamens

Beeldende vakken 
Dans 
Drama 
Muziek