Kunstvakken 1 (CKV) (tot 2018-2019)

Kunstvakken 1 is voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo verplicht. De inhoud van het vak richt zich op een brede culturele en kunstzinnige vorming van leerlingen. In de praktijk wordt Kunstvakken 1 ook wel CKV genoemd.

Domeinen

Het examenprogramma bestaat uit vier onderdelen:

 1. Oriëntatie op leren en werken
  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij.
 2. Basisvaardigheden
  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.
 3. Culturele activiteiten
  De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 4 culturele activiteiten en kan een eigen keuze maken uit het culturele aanbod. De culturele activiteiten zijn daarbij gespreid over verschillende kunstdisciplines.
 4. Reflectie en kunstdossier
  De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten:
  - een kunstdossier samenstellen waarbij het verslag doet van het voorbereiden en ondernemen van culturele activiteiten:
  - aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen.

Schoolexamen en aantal uren

Leerlingen sluiten het vak af met een schoolexamen, dat naar behoren moet worden afgerond.  De school kan zelf beslissen of het in leerjaar drie of leerjaar vier wordt afgesloten, of verspreid over deze twee jaren. Scholen krijgen het advies om minimaal 40 uur te besteden aan het vak.

Verduidelijking examenprogramma 

Vanaf augustus 2018 geldt een ander examenprogramma. Het examenprogramma heet dan Kunstvakken inclusief CKV. Ook geldt een andere inhoudsbeschrijving van de domeinen 3 en 4. Dit programma geldt voor leerlingen die in augustus 2018 in het derde leerjaar starten.

Meer informatie

Examenprogramma Kunstvakken 1 (Examenblad)
Handreiking schoolexamen Kunstvakken 1 CKV vmbo (2007)
Verschillen oude en nieuwe examenprogramma
Beschrijving nieuwe examenprogramma