Subsidieregeling voor cultuureducatie in vmbo, vso en praktijkonderwijs

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en culturele instellingen samen te werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum.

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van projecten die de culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De projecten moeten een co-creatie zijn van een school en een culturele instelling. Een andere voorwaarde is een looptijd van  minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

Bedragen

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project. De subsidieregeling is een matchingsregeling. Dit houdt in dat scholen moeten minimaal hetzelfde bedrag moeten bijdragen aan de kosten van het project als het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit eigen middelen, of door bijdragen van andere financiers.

Aanvraagrondes

Er zijn drie aanvraagrondes. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2018: 5 maart t/m 26 oktober
2019: 7 januari t/m 1 november
2020: 6 januari t/m 30 oktober

Voorgaande vmbo-regelingen

Scholen die deelnamen aan projecten die gesubsidieerd zijn via voorgaande vmbo-regelingen van het Fonds, kunnen aanvragen indienen voor vervolgplannen, waarbij de uitkomsten van het eerder uitgevoerde plan het beginpunt zijn.

Lees verder

Aanvraag indienen
Projecten van voorgaande vmbo-regelingen

vo