Subsidies en andere geldbronnen

Via een aantal landelijke subsidieregelingen kunnen scholen, zowel direct als indirect, cultuureducatie in het onderwijs financieren. Ook zijn er andere manieren om aan geld te komen voor culturele activiteiten.

Subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs

  • Cultuurkaart (2008-2020)
  • Regeling Cultuureducatie voor het vmbo (2013-2020)
  • Brede Impuls combinatiefuncties (2012- )
  • LerarenOntwikkelfonds (2015-2020)

Overzicht subsidieregelingen

Fondsen 

Bij verschillende fondsen kun je als school subsidie aanvragen voor culturele projecten.

Subsidies via gemeenten en provincies

Provincies en gemeenten hebben vaak subsidieregelingen voor cultuur en educatie. Op de website van je gemeente of provincie vind je meer informatie onder 'cultuur' of 'onderwijs'. Bekijk voor het provinciale cultuurbeleid de vierjaarlijkse cultuurnota’s: Samenvattingen per provincie bij het onderdeel Beleid op deze site

Met de klas op stap

Bij verschillende provincies of gemeenten zijn er vervoersregelingen voor vervoer van scholen naar culturele activiteiten. De meeste zijn voor het primair onderwijs. Enkele voor het voorgezet onderwijs
Overzicht vervoersregelingen per provincie

fondsen_geld