Tools voor aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw

Enkele tools en instrumenten die zorgen voor aansluiting tussen primair naar voortgezet onderwijs en tussen de onderbouw naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ontbreekt er een tool/instrument? Laat het ons weten.