Overzicht scholing CKV nieuwe stijl

Met ingang van schooljaar 2017/2018 geldt een nieuw examenprogramma voor CKV havo/vwo. Wat verandert er? Wat zijn consequenties voor lessen, leerlingen, de rol van culturele instellingen? Een overzicht van studiedagen, bijeenkomsten en nascholingen over het nieuwe vak.

7 november 2019
CKV havo/vwo, de nieuwe praktijk | Vrije Universiteit Amsterdam

Op deze studiedag voor CKV-docenten staat de praktijk van CKV centraal. Hoe geef je vorm aan het vak, aan de verschillende domeinen? Waar loop je tegenaan, hoe geef je handen en voeten aan 'de onderzoekende houding'? 
Meer info

7 november 2019
Art Based Learning | Cultuurcollege en ArtEZ

Scholing die CKV-docenten in staat stelt hun leerlingen goed naar kunst te leren kijken en te begeleiden in een persoonlijk onderzoeksproces (leren van kunst in plaats van over kunst). Deze scholing bestaat uit een mix van digitaal en fysiek onderwijs. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats bij het Van Abbemuseum in Eindhoven (tweede lesdag 21 november).
Meer info

9 november 2019
CKV verdiept | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Tweedaagse cursus voor CKV-docenten, kunstdocenten en educatief medewerkers van culturele instellingen. Na deze cursus heb je informatie over theorie en praktijk van het nieuwe CKV-programma, weet je hoe en waarnaar je leerlingen onderzoek kunt laten doen en heb je gewerkt aan een beoordelingsinstrument. De cursusopzet biedt ruimte voor discussie en visievorming over je eigen invulling van het programma. De tweede cursusdag is op 14 maart 2020.
Meer info

28 november 2019
CKV en film | Vrije Universiteit Amsterdam

Vervolg op studiedag ‘CKV havo/vwo, de nieuwe praktijk’ van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe werk je concreet in een lessenreeks voor film aan ‘verkenning, verbreding, verdieping en verbinding’? En aan een culturele activiteit van die discipline? Hoe stimuleer je leerlingen om onderzoekend naar een speelfilm te kijken? 
Meer info over studiedag film

Najaar 2019 (bij voldoende belangstelling)
CKV verdiept | ECNO 

Nascholing voor docenten CKV op vmbo, havo en vwo en professionals in de kunsteducatie. Na de scholing kan je actueel en voor jongeren relevant CKV-onderwijs ontwerpen, kan je jongeren bij het onderzoeken van aspecten van kunst begeleiden, kan je creatieve partnerschappen sluiten met de culturele omgeving van je school en kan je CKV-onderwijs beoordelen en evalueren. De opzet biedt de nodige kennis, experimenteerruimte en feedback om didactische werkvormen en concrete producten voor de invulling van het vernieuwde CKV te ontwikkelen.
Meer info

15 januari 2020
Artistiek Onderzoek in CKV / Cultuurcollege en ArtEZ

Tweedaagse training voor CKV/Kunstvakdocenten en educatief medewerkers van culturele instellingen over artistiek onderzoek. Leerdoelen van de training zijn: theoretische achtergronden van artistiek onderzoek, artistiek onderzoek toepassen in je eigen (les-)praktijk en artistiek onderzoek evalueren en beoordelen. Als huiswerkopdracht ontwerp je zelf een artistiek onderzoek en voert dit uit. Tijdens de tweede trainingsdag (5 februari 2020) worden de resultaten hiervan besproken en wordt gekeken hoe het geleerde toegepast kan worden in de eigen praktijk.
Meer info

19 maart 2020
CKV en bouwkunst | Vrije Universiteit Amsterdam

Vervolg op studiedag ‘CKV havo/vwo, de nieuwe praktijk’ van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe werk je concreet in een lessenreeks voor bouwkunst aan ‘verkenning, verbreding, verdieping en verbinding’? En aan een culturele activiteit van die discipline? Hoe stimuleer je leerlingen om onderzoekend naar een gebouw te kijken? 
Meer info