Wat is een CultuurProfielSchool?

Op CultuurProfielScholen staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het curriculum wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen. Sommige scholen bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen.

Hoe word je CultuurProfielSchool?

Als je als school CultuurProfielSchool wil worden, kun je de school als aspirant-lid aanmelden bij het Steunpunt CultuurProfielScholen. 

Waarom cultuurprofilering?

Meest voorkomende redenen voor scholen om CultuurProfielSchool te worden: 

  1. Aansluiten bij leerwensen van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur.
  2. Een inhoudelijke impuls geven aan de kunstvakken en extra kunstdisciplines/-thema's aanbieden.
  3. Talentvolle leerlingen mogelijkheden bieden.
  4. Inzetten op kunst en cultuur omdat dat een positief effect heeft op het schoolklimaat en goed is voor de pr. 

CultuurProfielScholen, een manifest

CultuurProfielScholen delen de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Daarom hebben zij een manifest opgesteld om kinderen en jongeren tijdens hun schooltijd intensief met cultuur in aanraking te laten komen.

Achtergrond: VCPS van vo naar po

Tussen 2004 en 2007 ondersteunde het ministerie van OCW 44 scholen voor voortgezet onderwijs om zich te ontwikkelen tot CultuurProfielSchool. In 2007 werd de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het landelijk netwerk van CultuurProfielScholen. Op 20 april 2016 richtten twintig cultuurscholen voor primair onderwijs de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) op. 

contact

Marie Jose Kommers
naamMarie-José KommersfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 80e-mailmarie-josekommers@lkca.nl